[Lyrics] Kim Jaehwan – 그 시절 우리는 (Back Then)

그 시절 우리는 (Back Then)

EMPTY DREAM

5th Mini Album
Release : 5 กันยายน 2565

เนื้อเพลง

ความรักเสน่หาผลิบานภายใต้ท้องนภาลัยสีครามกว้างใหญ่
คุณงดงามอยู่ท่ามกลางเหล่าบุปผานานาพรรณ
ถึงแม้จะผมจะโหยหาคุณด้วยความรู้สึกปวดร้าวอีกสักกี่ครา
ก็ไม่สามารถย้อนกลับสู่ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อกลับไปหาคุณได้

คล้ายลมหายใจที่แสนหอมหวาน
ยามฤดูกาลที่ได้พบพานกับคุณถูกเติมเต็มด้วยเสียงหัวเราะ
ผมผ่อนลมหายใจเมื่อหวนนึกถึง
รุ่งอรุณที่ผมได้ทอดทิ้งไว้บนเส้นทางที่ก้าวเลยผ่าน

ยังคงรอคอยคุณอยู่ที่เดิมเสมอ
ถวิลหาคุณจนแทบขาดใจ
คุณจะยังคงจดจำรอยยิ้มของเราได้อย่างชัดเจนอยู่หรือไม่?

หากเรากลับมาพบเจอกันท่ามกลางห้วงนิทราเพียงชั่วขณะหนึ่ง
ผมคงจะสามารถเชื่อมั่นในคำว่า ‘นิจนิรันดร์’ ได้อีกครา

ความรักเสน่หาผลิบานภายใต้ท้องนภาลัยสีครามกว้างใหญ่
คุณงดงามอยู่ท่ามกลางเหล่าบุปผานานาพรรณ
ถึงแม้จะผมจะโหยหาคุณด้วยความรู้สึกปวดร้าวอีกสักกี่ครา
ก็ไม่สามารถย้อนกลับสู่ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อกลับไปหาคุณได้

คุณกล่าวว่า “ฉันเหนื่อยแล้ว” ด้วยกระแสเสียงที่แสนเย็นชา
เราไม่อาจกลายเป็นความพิเศษของกันและกันได้อีกต่อไป
หลงเหลือเพียงความเข้าใจผิดมหันต์ที่ร้ายแรงกว่าความเงียบงัน
ผมถูกทอดทิ้งให้ยืนอยู่เพียงลำพังท่ามกลางพื้นที่ที่ว่างเปล่า

ผมยังคงปรารถนาจะแบ่งปันทุกลมหายใจร่วมกับคุณ
โหยหาคุณจนแทบขาดใจ
ถ้าหากคุณยังจดจำเรื่องราวของเราได้
ผมจะรอคอยคุณคืนกลับมาอยู่ที่เดิมเสมอ

ถ้าหากมีโอกาสได้พบเจอกันอีกครา
สาบานเลยว่าผมคงไม่อาจยอมสูญเสียคุณได้อีกแล้ว

ความรักเสน่หาผลิบานภายใต้ท้องนภาลัยสีครามกว้างใหญ่
คุณงดงามอยู่ท่ามกลางเหล่าบุปผานานาพรรณ
ถึงแม้จะผมจะโหยหาคุณด้วยความรู้สึกปวดร้าวอีกสักกี่ครา
ก็ไม่สามารถย้อนกลับสู่ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อกลับไปหาคุณได้

ใบหน้าของคุณในช่วงเวลานั้น
ต่อให้หลับตาแล้วพยายามลืมเลือนก็ไม่อาจกระทำได้
ถึงแม้จะต้องถูกหนามแหลมคมทิ่มแทงจนทุกข์ทรมาน
ก็ขอเพียงแค่ได้สบสายตากับคุณอีกสักครา

ความรักเสน่หาผลิบานภายใต้ท้องนภาลัยสีครามกว้างใหญ่
คุณงดงามอยู่ท่ามกลางเหล่าบุปผานานาพรรณ
ถึงแม้จะผมจะโหยหาคุณด้วยความรู้สึกปวดร้าวอีกสักกี่ครา
ก็ไม่สามารถย้อนกลับสู่ช่วงเวลาเหล่านั้นเพื่อกลับไปหาคุณได้

ความรักเสน่หาผลิบานภายใต้ท้องนภาลัยสีครามกว้างใหญ่
คุณงดงามอยู่ท่ามกลางเหล่าบุปผานานาพรรณ
ผมไม่อาจเก็บซ่อนความรู้สึกโหยหาได้อีกแล้ว
เมื่อกาลเวลาผันผ่านผมจะถูกลืมจากความทรงจำของคุณหรือไม่?

นอล โก พู รึน ฮา นึล อา แร
ซา รัง งี พี ออท ตา
ซู มัน นึน กช ดึล ซาอี
นอน อา รึม ดา วอท ตา

ทา ชี ฮัน บอน อา พือ เก
นอล พุล รอ บวา โด
โท ลา กัล ซู ออบ ตา
นอ เย เก ทู ปอน ทา ชี

ทัล คม ฮัน ซุม โซ รี
นอล มัน นา อุด ซึม มัน นัท ตอน กเย ชอล
ฮัน ซุม เม ตอ อุน รี ดา
จี นัน กี เร ทู โก อน แซ บยอก

อา จิก นอ รึล คี ทา รี โก อิด ซอ
ซา ชิล ชอง มัล มัน นี โพ โก ชิพ พอ
ฮก ชี คี ออก ฮา โก อิด นี
พัน จัก อี ดอน นอ วา นา เย มี โซ 

ชัม ชี กุม ซก เก ซอ มัน นัล แต มยอน
ทา ชี ฮัน บอน ยอง วอน นี รา มิด ทอ

นอล โก พู รึน ฮา นึล อา แร
ซา รัง งี พี ออท ตา 
ซู มัน นึน กช ดึล ซาอี
นอน อา รึม ดา วอท ตา 

ทา ชี ฮัน บอน อา พือ เก
นอล พุล รอ บวา โด
โท ลา กัล ซู ออบ ตา
นอ เย เก ทู ปอน ทา ชี

ชี ชยอท ตา มยอ ชา กา วอ จิน นี มัล ทู
ทอ อี ซัง อู ริน ทึก บยอน ฮัล ซู ออบ ซอท โก
ชิม มุก โพ ดา ทอ คึน โอ แฮ มัน นา มา
ทอง บิน อี คง กัน ฮน โร ซอ อิด ซอ

นอ วา พัม แซ วอ นา นู โก ชิพ พอ
ชอง มัล มัน นี นี กา โพ โก ชิพ พอ
ฮก ชี คี ออก ฮา โก อิด ตา มยอน
โท ลา วา ฮัง ซัง คี ดา รี โก อิด ซอ 

ทา ชี ฮัน บอน นอ รึล มัน นัน ตา มยอน
ทู ปอน ทา ชี นอล อิล รึล ซู ออบ ซอ

นอล โก พู รึน ฮา นึล อา แร
ซา รัง งี พี ออท ตา
ซู มัน นึน กช ดึล ซาอี
นอน อา รึม ดา วอท ตา 

ทา ชี ฮัน บอน อา พือ เก
นอล พุล รอ บวา โด
โท ลา กัล ซู ออบ ตา
นอ เย เก ทู ปอน ทา ชี

คือ ชี จอ เล นี พโย จอง
นุน กา มา จี อู รยอ แฮ โด ทา มท อิด ชอ
กา ชี ชอ รอม กิบ เก นัล จิล รอ
ตัก ฮัน บอน นอ เย นุน มา จู โบ โก ชิพ พอ

นอล โก พู รึน ฮา นึล อา แร
ซา รัง งี พี ออท ตา
ซู มัน นึน กช ดึล ซาอี
นอน อา รึม ดา วอท ตา

ทา ชี ฮัน บอน อา พือ เก
นอล พุล รอ บวา โด
โท ลา กัล ซู ออบ ตา
นอ เย เก ทู ปอน ทา ชี

พู รึน ฮา นึล อา แร
ซา รั งงี พี ออท ตา 
ซู มัน นึน กช ดึล ซา อี
นอน อา รึม ดา วอท ตา 

ซุม คิล ซู ออบ ชี
ซา มู ชี นึน คือ รี อุม
ชี กัน นี จี นา โด
อิท ฮยอ จี จี อัน นึน กา

넓고 푸른 하늘 아래
사랑이 피었다
수많은 꽃들 사이
넌 아름다웠다

다시 한번 아프게
널 불러 봐도
돌아갈 수 없다
너에게 두 번 다시

달콤한 숨소리
널 만나 웃음 많았던 계절
한숨에 떠올리다
지난 길에 두고 온 새벽

아직 너를 기다리고 있어
사실 정말 많이 보고 싶어
혹시 기억하고 있니
반짝이던 너와 나의 미소

잠시 꿈속에서 만날 때면
다시 한번 영원이라 믿어

넓고 푸른 하늘 아래
사랑이 피었다
수많은 꽃들 사이
넌 아름다웠다

다시 한번 아프게
널 불러 봐도
돌아갈 수 없다
너에게 두 번 다시

지쳤다며 차가워진 네 말투
더 이상 우린 특별할 수 없었고
침묵보다 더 큰 오해만 남아
텅 빈 이 공간 홀로 서 있어

너와 밤새워 나누고 싶어
정말 많이 네가 보고 싶어
혹시 기억하고 있다면
돌아와 항상 기다리고 있어

다시 한번 너를 만난다면
두 번 다시 널 잃을 수 없어

넓고 푸른 하늘 아래
사랑이 피었다
수많은 꽃들 사이
넌 아름다웠다

다시 한번 아프게
널 불러 봐도
돌아갈 수 없다
너에게 두 번 다시

그 시절의 네 표정
눈 감아 지우려 해도 다 못 잊어
가시처럼 깊게 날 찔러
딱 한 번 너의 눈 마주 보고 싶어

넓고 푸른 하늘 아래
사랑이 피었다
수많은 꽃들 사이
넌 아름다웠다

다시 한번 아프게
널 불러 봐도
돌아갈 수 없다
너에게 두 번 다시

푸른 하늘 아래
사랑이 피었다
수많은 꽃들 사이
넌 아름다웠다

숨길 수 없이
사무치는 그리움
시간이 지나도
잊혀지지 않을까

คำอ่าน (Thai Romanized)  โดย mydearda

คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้ ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ quenby #เกรวี่ซับ เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว
Original Link : https://youtu.be/JKOCYPA6bwE

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment