[Lyrics] Kim Jaehwan – 대답해줘 (Answer Me)

대답해줘 (Answer Me)

EMPTY DREAM

5th Mini Album
Release : 5 กันยายน 2565

เนื้อเพลง

ช่วยบอกมาที..ว่าช่วงเวลาที่มีผมอยู่เคียงข้าง
กลายเป็นสิ่งพิเศษอย่างที่ผมรู้สึกกับคุณบ้างไหม?
ท่ามกลางกระแสละลอกตรังค์ที่ซัดสาด
คุณกลายเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่สำหรับผม

สายสะพายคลอเคลียผ่านมาสัมผัส
ท่ามกลางคิมหันต์ฤดูที่มาเยือน
ไออุ่นของคุณเจือจางอย่างไม่ทันตระเตรียมกาย
หัวใจของผมที่ถูกความร้อนผ่าวครอบคลุม
ปรารถนาจะมอบให้มันเป็นของคุณ

ถ้อยความที่ผมปรารถนาจะสารภาพผันผ่านมาหลายฤดูกาล
มันไม่อาจเก็บซ่อนได้อีกต่อไปแล้ว
ก่อนที่ช่วงเวลาราวกับตกอยู่ในภวังค์แห่งนิทรารมย์จะสิ้นสุดลง
ผมปรารถนาจะได้ยินคำตอบจากคุณ

ความรู้สึกในยามนี้
ลำซึ่งอย่างไม่อาจหาสื่งใดมาหยุดยั้ง
ความรู้สึกที่สั่นระริกไหวคล้ายกำลังเติมผมจนเต็มล้น
อย่างปรารถนาที่จะเขียนระบายมันในวินาทีนี้
ชื่อเรียกของความเสน่หา
ที่ออกมาจากส่วนลึกของก้นบึ้งหัวใจผม

บนผิวของระลอกคลื่น
ท่ามกลางแสงดวงดาราที่พร่างพรายอย่างเจิดจรัส
กระแสเสียงของคุณช่างหวานปานน้ำผึ้ง
หัวใจที่ต่อให้จะอยู่ไกลแสนไกลของผม
จะมอบมันให้เป็นของคุณ

ถ้อยความที่ผมปรารถนาจะสารภาพผันผ่านมาหลายฤดูกาล
มันไม่อาจเก็บซ่อนได้อีกต่อไปแล้ว
ก่อนที่ช่วงเวลาราวกับตกอยู่ในภวังค์แห่งนิทรารมย์จะสิ้นสุดลง
ผมปรารถนาจะได้ยินคำตอบจากคุณ

ทุกความรู้สึกของผมที่มีต่อคุณ
ชัดเจนมากขึ้นทุกขณะ
ผมปรารถนาจะมอบทุกความจริงใจทั้งหมด
ให้คุณได้ครอบครอง

ถ้อยความที่ผมปรารถนาจะสารภาพผันผ่านมาหลายฤดูกาล
มันไม่อาจเก็บซ่อนได้อีกต่อไปแล้ว
ก่อนที่ช่วงเวลาราวกับตกอยู่ในภวังค์แห่งนิทรารมย์จะสิ้นสุดลง
ผมปรารถนาจะได้ยินคำตอบจากคุณ

ช่วยบอกมาทีนะครับ

แด ดับ แฮ จวอ นา วา อิด ซอ ซุน กัน นี
นอ เย เก โด นา มัน คึม ทึก พยอล ฮัน กอน จี
มิล รยอ โอ นึน ชอ พา โด โซ รี มา ชอ โด
แน มา อึม มึล พู ชู กี ชัน นา

กัน จี รอ อุน บา รัม เม
ชิล รยอ อน ยอ รึม เม
มุน ดึก ซือ ชี นึน นอ เย อน โด เอ uh
ตือ กอ อุน แน มา มึล ออน จอ ซอ
นอ เย เก โบ แน รยอ แฮ

ซู มัน นึน กเย จอล ลึน ชี นา จยอ อน แน โก แบก
ทอ นึน ซุม กิล ซู ออบ ดา โก
กุม กัท ทึน อี ซุน กัน นี ทัล ลา นา กี จอน เน
นี มา มึล แด ดับ แฮ จวอ

นืก กยอ จี นี จี กึม
กึด โด ออบ ชี กิบ พึน
นัล กา ดึก แช อุน ตอล ริม มี

จอก กอ บน แร จี กึม
ซา รัง งี รัน อี รึม
แน มา อึม มึล ทา ทัม มา ซอ

อิล ลอ งิน มุล กยอล วี เอ
ซท ดา จิน บยอล บิด เช
นอ มู ทัล คม ฮัน นี มก โซ รี เอ
อา ดึก ฮัน แน มา มึล ออน จอ ซอ
นอ เย เก โพ แน รยอ แฮ

ซู มัน นึน กเย จอล ลึน ชี นา จยอ อน แน โก แบก
ทอ นึน ซุม กิล ซู ออบ ดา โก
กุม กัท ทึน อี ซุน กัน นี ทัล ลา นา กี จอน เน
นี มา มึล แด ดับ แฮ จวอ

นอ รึล ฮยัง ฮัน แน โม ดึน เก
อี โท รก ซอน มยอง แฮ จวอ
อา กยอ อน แน อี จิน ชิม มึล
ทา จู โก ชิพ พอ

ซู มัน นึน กเย จอล ลึน ชี นา จยอ อน แน โก แบก
ทอ นึน ซุม กิล ซู ออบ ดา โก
กุม กัท ทึน อี ซุน กัน นี ทัล ลา นา กี จอน เน
นี มา มึล แด ดับ แฮ จวอ
แด ดับ แฮ จวอ

대답해줘 나와 있는 순간이
너에게도 나만큼 특별한 건지
밀려오는 저 파도 소리마저도
내 마음을 부추기잖아

간지러운 바람에
실려 온 여름에
문득 스치는 너의 온도에 uh
뜨거운 내 맘을 얹어서
너에게 보내려 해

수많은 계절을 지나쳐 온 내 고백
더는 숨길 수 없다고
꿈같은 이 순간이 달아나기 전에
네 맘을 대답해줘

느껴지니 지금
끝도 없이 깊은
날 가득 채운 떨림이

적어볼래 지금
사랑이란 이름
내 마음을 다 담아서

일렁인 물결 위에
쏟아진 별빛에
너무 달콤한 네 목소리에
아득한 내 맘을 얹어서
너에게 보내려 해

수많은 계절을 지나쳐 온 내 고백
더는 숨길 수 없다고
꿈같은 이 순간이 달아나기 전에
네 맘을 대답해줘

너를 향한 내 모든 게
이토록 선명해져
아껴온 내 이 진심을
다 주고 싶어

수많은 계절을 지나쳐 온 내 고백
더는 숨길 수 없다고
꿈같은 이 순간이 달아나기 전에
네 맘을 대답해줘
대답해줘

คำอ่าน (Thai Romanized)  โดย mydearda

คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้ ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ quenby #เกรวี่ซับ เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว
Original Link : https://youtu.be/Zcr8t82J2PQ

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment