รายละเอียดการแสดง

[Show information]

• ชื่อการแสดง : 2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’

• วันที่การแสดง :

→ in Seoul

– วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 20:30 น. (เวลาเกาหลี)
– วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 20:30 น. (เวลาเกาหลี)
– วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)

→ in Busan

– วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)

• สถานที่จัดการแสดง :
→ in Seoul : Yonsei University Centennial Hall
→ in Busan : Sohyang Theatre Shinhancard Hall

• ระยะเวลาในการแสดง : 120 นาที

• อายุผู้สามารถเข้ารับชม : ตั้งแต่อายุ 8 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• สถานที่จัดจำหน่าย : Interpark Tickets

• ราคาบัตรการแสดง :
– ที่นั่งชั้น 1 : 110,000 วอน
– ที่นั่งชั้น 2 : 99,000 วอน

• การจำกัดจำนวนการจองบัตรการแสดง :
– รอบ Pre-Sale : 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน (ต่อรอบการแสดง)
– รอบบุคคลทั่วไป : สูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 ท่าน (ต่อรอบการแสดง)

• สนับสนุนโดย :
– ผู้จัดงาน : บริษัท Swing Entertainment
– ผู้รับผิดชอบ : บริษัท Spring Ent

※ โปรดตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้า-ออก
ของประเทศไทยและเกาหลีก่อนการเดินทาง
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดในแต่ละประเทศ ※

※ Please check the travel restrictions
of Thailand and Korea before departing.
There may be variations depending on the
state of the covid epidemic in each country ※

※ โปรดตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้า-ออกของประเทศไทยและเกาหลีก่อนการเดินทาง
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในแต่ละประเทศ ※

※ Please check the travel restrictions in and out of Thailand and Korea before departing.
There may be variations depending on the state of the covid epidemic in each country ※

รายละเอียด Live Stream

[Live Streaming Information]

สำหรับผู้ชมนอกประเทศเกาหลี สามารรับชม Live Stream ถ่ายทอดสดแฟนคอนเสิร์ต “2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’ in BUSAN” รอบ 18:00 น. (หรือ 16:00 น. เวลาไทย) ได้ผ่านทางสตรีมมิ่ง

• STAY G 
• KAVECON

ราคาบัตร ราคา 32USD (≈ 1,060 บาท)
ซื้อบัตร : ได้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

.

For viewers outside of Korea, Watch the live of “2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’ in BUSAN” via streaming around 18:00 KST

• STAY G
• KAVECON

Ticket Price : 32USD (≈ 1,060 baht)
Tickets Available : from January 19, 15:00 KST onwards

ข้อกำหนดในการชมไลฟ์

สามารถรับชมได้เพียง 1 Device ต่อเท่านั้น หากมีการกดเข้าชมจากอุปกรณ์อื่นขณะรับชมการแสดง อุปกรณ์ที่รับชมก่อนหน้าจะหยุดการเล่นและออกจากระบบการเข้าชม

• มี Subtitle ภาษาอังกฤษ (เป็นการแปลอัตโนมัติจากระบบ AI ดังนั้นบางช่วงอาจมีคำแปลหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง)

• ระบบและอุปกรณ์ขั้นต่ำที่แนะนำให้ใช้ในการรับชม
(หากต่ำกว่าที่ระบุสามารถรับชมได้ แต่อาจไม่เสถียร หรือเกิดปัญหาระหว่างการรับชม)
— Network:
Stable wired internet or Wi-Fi or LTE+ with a 20 Mbps or higher in speed
— PC: Mac OS 10.12+/Windows 10+
— Mobile: iOS 11+/Android 8+
— Browser: Chrome 70+

• เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยื่นเรื่องคืนเงินได้ ยกเว้นมีการยกเลิกคอนเสิร์ตเท่านั้น

ผังที่นั่ง

[Seat Map]

รายละเอียดการจองบัตรการแสดง

[Ticket Booking & Reservation]

รอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ
→ in Seoul : 12 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 – 23:59 น. (เวลาเกาหลี)
→ in Busan : 19 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 – 23:59 น. (เวลาเกาหลี)

รอบการจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป
→ in Seoul : 14 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 น. (เวลาเกาหลี) เป็นต้นไป
→ in Busan : 21 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 น. (เวลาเกาหลี) เป็นต้นไป

.

รายละเอียดการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ

การจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ สามารถจองได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น

– การจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับคือผู้ที่สมัคร [KIM JAE HWAN OFFICIAL FANCLUB WIN:D 3rd] 
– สำหรับที่นั่งรับชมที่ทั่วถึง ในรอบ Pre-sale สำหรับแฟนคลับสามารถสั่งจองบัตรคอนเสิร์ตในแต่ละรอบการแสดงได้เพียงแค่ 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รอบ เท่านั้น

.

→ รายละเอียดการจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป

การจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถจองได้สามารถจองได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น

– สามารถจองบัตรคอนเสิร์ตในแต่ละรอบได้สูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รอบ เท่านั้น (รวมในรอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับด้วย)
– การจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น สามารถจองบัตรการแสดงได้หลังจากรอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (และเป็นที่นั่งที่เหลือว่างจากการจองรอบแฟนคลับ)

ข้อควรระมัดระวังในการจองบัตรคอนเสิร์ต

• สำหรับผู้ซื้อบัตรการแสดง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากความเสียหายที่เกิดจากการซื้อบัตรเข้าชม (การทำธุรกรรมระหว่างบุคคล) ที่ไม่อยู่ภายใต้ขั้นตอนอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์หรือผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
• หากคุณจองหรือซื้อบัตรเข้าชมโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย บัตรอาจถูกยกเลิกและดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
• หากจองบัตรการแสดงสำเร็จ แต่ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ การจองบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
• การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/ขอคืนเงินของบัตรการแสดงนั้นจะดำเนินตามระเบียบของ Interpark หรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการจองบัตร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกขอคืนเงินภายในวันจัดการแสดงได้
• ผู้ที่ได้รับบัตรการแสดงแล้ว ในส่วนของบัตรสูญหายหรือชำรุด จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงิน หรือออกบัตรใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้นกรุณาดูแลบัตรการแสดงไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

แผนที่สถานที่ทำการแสดง

สินค้าที่ระลึก

[Official Merchandises]

Original Information from : Swing Entertainment
Thai Translate : 24jaymoon & WIN:D PARK
Create by : WIN:D PARK

เราใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์.. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) — By using WIN:D PARK you agree to the use of cookies.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น ‘คุกกี้ที่จำเป็น’ โดยการยอมรับการเก็บข้อมูลคุกกี้นี้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) รวมทั้งการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกอัปโหลดและใช้งานภายในเว็บไซต์เช่นเดียวกัน

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for necessary cookies. Accepting the storage of this cookie following the Personal Data Protection Act of Thailand (B.E. 2562) with including the collection of your personal information that is uploaded and used within the website as well.

✓ Allow & Close
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary)
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการโฆษณา (Advertisement)

  คุกกี้โฆษณาใช้เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับโฆษณาและแคมเปญการตลาดที่เกี่ยวข้อง คุกกี้เหล่านี้ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหาโฆษณาที่ปรับแต่งเอง
  Cookies Details

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics)

  คุกกี้วิเคราะห์ใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์อย่างไร คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดจำนวนผู้เข้าชม อัตราตีกลับ แหล่งที่มาของการเข้าชม ฯลฯ
  Cookies Details

Save