รายละเอียดการแสดง

[Show information]

• ชื่อการแสดง : 2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’

• วันที่การแสดง :

→ in Seoul

– วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 20:30 น. (เวลาเกาหลี)
– วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 20:30 น. (เวลาเกาหลี)
– วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)

→ in Busan

– วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)
– วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 18:00 น. (เวลาเกาหลี)

• สถานที่จัดการแสดง :
→ in Seoul : Yonsei University Centennial Hall
→ in Busan : Sohyang Theatre Shinhancard Hall

• ระยะเวลาในการแสดง : 120 นาที

• อายุผู้สามารถเข้ารับชม : ตั้งแต่อายุ 8 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• สถานที่จัดจำหน่าย : Interpark Tickets

• ราคาบัตรการแสดง :
– ที่นั่งชั้น 1 : 110,000 วอน
– ที่นั่งชั้น 2 : 99,000 วอน

• การจำกัดจำนวนการจองบัตรการแสดง :
– รอบ Pre-Sale : 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน (ต่อรอบการแสดง)
– รอบบุคคลทั่วไป : สูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 ท่าน (ต่อรอบการแสดง)

• สนับสนุนโดย :
– ผู้จัดงาน : บริษัท Swing Entertainment
– ผู้รับผิดชอบ : บริษัท Spring Ent

※ โปรดตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้า-ออก
ของประเทศไทยและเกาหลีก่อนการเดินทาง
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิดในแต่ละประเทศ ※

※ Please check the travel restrictions
of Thailand and Korea before departing.
There may be variations depending on the
state of the covid epidemic in each country ※

※ โปรดตรวจสอบมาตรการการเดินทางเข้า-ออกของประเทศไทยและเกาหลีก่อนการเดินทาง
เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในแต่ละประเทศ ※

※ Please check the travel restrictions in and out of Thailand and Korea before departing.
There may be variations depending on the state of the covid epidemic in each country ※

รายละเอียด Live Stream

[Live Streaming Information]

สำหรับผู้ชมนอกประเทศเกาหลี สามารรับชม Live Stream ถ่ายทอดสดแฟนคอนเสิร์ต “2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’ in BUSAN” รอบ 18:00 น. (หรือ 16:00 น. เวลาไทย) ได้ผ่านทางสตรีมมิ่ง

• STAY G 
• KAVECON

ราคาบัตร ราคา 32USD (≈ 1,060 บาท)
ซื้อบัตร : ได้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

.

For viewers outside of Korea, Watch the live of “2023 KIM JAEHWAN Small Theater Concert ‘MOON, STARS AND…’ in BUSAN” via streaming around 18:00 KST

• STAY G
• KAVECON

Ticket Price : 32USD (≈ 1,060 baht)
Tickets Available : from January 19, 15:00 KST onwards

ข้อกำหนดในการชมไลฟ์

สามารถรับชมได้เพียง 1 Device ต่อเท่านั้น หากมีการกดเข้าชมจากอุปกรณ์อื่นขณะรับชมการแสดง อุปกรณ์ที่รับชมก่อนหน้าจะหยุดการเล่นและออกจากระบบการเข้าชม

• มี Subtitle ภาษาอังกฤษ (เป็นการแปลอัตโนมัติจากระบบ AI ดังนั้นบางช่วงอาจมีคำแปลหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง)

• ระบบและอุปกรณ์ขั้นต่ำที่แนะนำให้ใช้ในการรับชม
(หากต่ำกว่าที่ระบุสามารถรับชมได้ แต่อาจไม่เสถียร หรือเกิดปัญหาระหว่างการรับชม)
— Network:
Stable wired internet or Wi-Fi or LTE+ with a 20 Mbps or higher in speed
— PC: Mac OS 10.12+/Windows 10+
— Mobile: iOS 11+/Android 8+
— Browser: Chrome 70+

• เมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถยื่นเรื่องคืนเงินได้ ยกเว้นมีการยกเลิกคอนเสิร์ตเท่านั้น

ผังที่นั่ง

[Seat Map]

รายละเอียดการจองบัตรการแสดง

[Ticket Booking & Reservation]

รอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ
→ in Seoul : 12 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 – 23:59 น. (เวลาเกาหลี)
→ in Busan : 19 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 – 23:59 น. (เวลาเกาหลี)

รอบการจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป
→ in Seoul : 14 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 น. (เวลาเกาหลี) เป็นต้นไป
→ in Busan : 21 ธันวาคม 2565 เวลา 20:00 น. (เวลาเกาหลี) เป็นต้นไป

.

รายละเอียดการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ

การจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ สามารถจองได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น

– การจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับคือผู้ที่สมัคร [KIM JAE HWAN OFFICIAL FANCLUB WIN:D 3rd] 
– สำหรับที่นั่งรับชมที่ทั่วถึง ในรอบ Pre-sale สำหรับแฟนคลับสามารถสั่งจองบัตรคอนเสิร์ตในแต่ละรอบการแสดงได้เพียงแค่ 2 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รอบ เท่านั้น

.

→ รายละเอียดการจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป

การจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถจองได้สามารถจองได้ตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น

– สามารถจองบัตรคอนเสิร์ตในแต่ละรอบได้สูงสุด 4 ใบ ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รอบ เท่านั้น (รวมในรอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับด้วย)
– การจองบัตรการแสดงสำหรับบุคคลทั่วไปนั้น สามารถจองบัตรการแสดงได้หลังจากรอบการจองบัตรการแสดง Pre-sale สำหรับแฟนคลับ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว (และเป็นที่นั่งที่เหลือว่างจากการจองรอบแฟนคลับ)

ข้อควรระมัดระวังในการจองบัตรคอนเสิร์ต

• สำหรับผู้ซื้อบัตรการแสดง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวหากความเสียหายที่เกิดจากการซื้อบัตรเข้าชม (การทำธุรกรรมระหว่างบุคคล) ที่ไม่อยู่ภายใต้ขั้นตอนอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์หรือผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
• หากคุณจองหรือซื้อบัตรเข้าชมโดยใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย บัตรอาจถูกยกเลิกและดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
• หากจองบัตรการแสดงสำเร็จ แต่ไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ การจองบัตรจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
• การเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก/ขอคืนเงินของบัตรการแสดงนั้นจะดำเนินตามระเบียบของ Interpark หรือเว็บไซต์ผู้ให้บริการจองบัตร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและยกเลิกขอคืนเงินภายในวันจัดการแสดงได้
• ผู้ที่ได้รับบัตรการแสดงแล้ว ในส่วนของบัตรสูญหายหรือชำรุด จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงิน หรือออกบัตรใหม่ได้อีกครั้ง ดังนั้นกรุณาดูแลบัตรการแสดงไว้ให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

แผนที่สถานที่ทำการแสดง

สินค้าที่ระลึก

[Official Merchandises]

Original Information from : Swing Entertainment
Thai Translate : 24jaymoon & WIN:D PARK
Create by : WIN:D PARK