จากหลายหลายข้อมูลของคิมแจฮวานที่ถูกนำเสนอมามากมาย.. ทางวินดึพาร์คได้สรุปข้อมูลมาอยู่ในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่ายและอ่านง่ายกว่าเดิมภายใต้แท็ก #KJHinfographic และติดตามโควตหรือคำพูดประทับใจจากคิมแจฮวานได้ทาง #KJHquote

สามารถติดตาม #KJHinfographic ได้ผ่านทาง Social Network ของ WIN:D PARK

KJH's Quote

KJH's Infographic