จากหลายหลายข้อมูลของคิมแจฮวานที่ถูกนำเสนอมามากมาย.. ทางวินดึพาร์คได้สรุปข้อมูลมาอยู่ในรูปแบบ Infographic ที่เข้าใจง่ายและอ่านง่ายกว่าเดิมภายใต้แท็ก #KJHinfographic และติดตามโควตหรือคำพูดประทับใจจากคิมแจฮวานได้ทาง #KJHquote

สามารถติดตาม #KJHinfographic ได้ผ่านทาง Social Network ของ WIN:D PARK

KJH's Quote

รวมคำพูดและบทสัมภาษณ์สร้างพลังบวกและแรงบันดาลใจจาก 'คิมแจฮวาน' ในรูปแบบแปลไทย

KJH's Infographic

รวมข้อมูลภาพอินโฟกราฟิกสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 'คิมแจฮวาน'