หน้าสรุปข้อมูล
คอนเสิร์ตแรกของคิมแจฮวานในประเทศไทย

2020 Kim Jae Hwan Solo Concert
<illusion; 煥想> in Thailand

นับจากวันจองบัตร ขณะนี้ผ่านไปแล้ว..

โดยคอนเสิร์ตถูกเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน

หากทางผู้จัดประกาศวันและเวลาในการแสดงใหม่แล้ว
Countdown ด้านบนจะเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่วันแสดง

ข้อมูลการจัดงาน

วันจัดแสดง / เวลา : เลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
จำนวนรอบ : 1 รอบ

สถานที่จัดแสดง : BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
• ราคาบัตร : 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท

ข้อมูลที่นั่ง

0
ที่นั่ง
0 %
ที่นั่งที่ถูกจำหน่ายแล้ว
AL : 800 ที่นั่ง 90%
AR : 800 ที่นั่ง 90%
B1 : 480 ที่นั่ง 90%
B2 : 480 ที่นั่ง 90%
C1 : 234 ที่นั่ง 90%
C2 : 234 ที่นั่ง 90%
D1 : 110 ที่นั่ง 90%
D2 : 110 ที่นั่ง 90%

 

เป็นเปอร์เซ็นประมาณโดยคร่าว
ทั้งนี้ทางทีมงานจะอัปเดตเมื่อเปิดขายบัตรอีกครั้ง

ประกาศเลื่อนการจัดแสดง

ข้อเสนอของวินดึไทย

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการยื่นเสนอผู้จัดถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด
เพื่อรองรับ WIN:D ไทย และผู้ที่ชื่นชอบแจฮวานและอยากชมการแสดงสด
เนื่องจาก BCC Hall นั้นอาจไม่สามารถรองรับได้หมด
อีกทั้งยังมีขนาดเล็กกว่าสถานที่จัดแสดงในงานมัตติ้งเมื่อปีที่ผ่านมา

สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

안녕하세요.
THAI WIN:D 입니다.

우리는 지난 2월3일 IME THAILAND를 통해 2020년 4월18일 Central plaza ladprao 5층 BCC홀에서 개최되는 ‘2020 Kim Jae Hwan Concert 〈illusion; 煥想〉 in Bangkok’ 의 콘서트 소식을 듣게 되었습니다. 우리는 이에 대해 코로나 바이러스를 비롯해 몇가지 우려사항이 있어 이렇게 글을 드립니다.

먼저 BCC홀은 지난번 4,505석을 매진시켰던 팬미팅을 개최했던 Indoor Stadium Huamark 공연장보다 훨씬더 작은 2,700석에 불과한 작은 공연장입니다. 우리는 콘서트가 열리는 장소는 팬미팅이 열리는 장소보다는 큰곳에서 열리는것이 일반적인 상황이라 생각합니다. 최근 김재환의 탁월한 실력과 출중한 재능으로 인하여 그를 지지하지 않았던 사람들조차 그의 팬이 되려하고 있고 회원수도 이미 많이 늘어있는 상황입니다. 그렇기에 BCC홀에서 콘서트를 개최하는것은 많은 팬들을 모두 수용하지 못할거라는 것이 우리의 생각입니다.

또한, 태국 역시 다른 나라와 마찬가지로 코로나 바이러스가 확산되고 있는 상황입니다. 만약 2700석의 협소한 BCC 공연장에서 많은 관중과 함께 공연할시에 관중, 스태프, 그리고 아티스트 역시 바이러스감염 노출에 대한 위험이 더 커질것이라는게 우리의 의견이자 걱정입니다. 우리는 BCC보다 더 큰 공연장에서 콘서트가 개최되길 간절히 희망합니다.

위에 언급드린 두가지 사항에 대해 우리는 설문조사를 실시하였습니다. 그 결과 3,500명 이상이 이 설문조사에 응답해 주었습니다. 자세한 설문조사 결과는 아래 링크를 참고 부탁드립니다. https://sites.google.com/view/kjh-newvenue

우리 WIN:D가 이렇게 의견을 제시하는것은 단순히 서포트에 그치는것이 아닌 소속사의 발전과 진심으로 첫콘서트의 성공을 위함임을 말씀드리고 싶습니다. 우리는 이 콘서트가 태국의 공연 역사에 기록될만한 감동적인 공연이 되길 희망하고 우리의 기억에 영원히 간직될만한 공연이 되길원합니다.

우리의 의견에 귀기울여 주시길 부탁드립니다.

감사합니다.
THAI WIN:D

Dear : Swing Entertainment

This proposal is written on the behalf of Thai WIN:D (Kim Jae Hwan Fanclub) according to the performance announcement on 3 February 2020, as iMe Thailand, the promoter, has announced the ‘2020 Kim Jae Hwan Concert〈illusion; 煥想〉in Bangkok’ at BCC Hall 5th floor, Central Plaza Ladprao on 18 April 2020. There are some concerns we would like to convey, mainly on the capacity of the venue and further concern about the emerging Coronavirus situation.

The BCC hall contains 2,700 seats and has less capacity than Indoor stadium Huamark where the last fan meeting was held and all 4,505 seats are sold out. In general, the size of the concert venue should be larger than the fan meeting venue. Based on his popularity, It could be concluded that the BCC hall is not following the current demand of the audiences which included the high amount of fans and high admiration on Kim Jaehwan talents from the non-fans as well.
Moreover, as the Coronavirus continues to prolong in Thailand. There’s also a concern about infection that the situation would be high-risk for the audiences, staff and crucially Kim Jaehwan to get infected at some point.

As the topics mentioned, we had created the questionnaire and received over 3,500 responses on the request for relocation to the new venue.

For your consideration, we also attached the summarized report in this link: https://sites.google.com/view/kjh-newvenue

Further than to continue our support toward Kim Jaehwan as WIN:D, This proposal is also based on the willingness to express our opinion from the point of view of audiences who wish to see the company’s openness and improvement from the feedback. It is not only for our experiences but also for his first concert in Thailand which we would like to make it memorable for all of us. Thank you for your consideration.

Best Regards,

Thai WIN:D

Timeline

2020.02.03 – 11.11 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศการจัดคอนเสิร์ต 2020 Kim Jae Hwan Concert〈illusion; 煥想〉in Thailand
2020.02.03 – 16.25 : เปิดแบบสอบถามความคิดเห็นให้ WIN:D และผู้ที่สนใจทำการกรอกข้อมูล
2020.02.04 – 23.16 : ขยายเวลากรอกแบบสอบถามเพื่อให้ได้จำนวนที่มากกว่าที่นั่งขั้นต่ำในฮอลล์เดิม
2020.02.05 – 18.30 : เปิดรับความเห็นจาก WIN:D ชาวต่างชาติผ่านแบบสอบถามภาษาอังกฤษ
2020.02.06 – 23.59 : ปิดการกรอกความคิดเห็น
2020.02.07 – 12.30 : เริ่มการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล / จัดทำเอกสารเสนอผู้จัด
2020.02.08 – 00.13 : เผยแพร่เว็บไซต์ เอกสารข้อเสนอถึงผู้จัด, คำตอบในแบบสอบถามทั้งหมด
2020.02.08 – 02.01 : ส่งอีเมล์รายงานเอกสารข้อเสนอฯ ทั้งหมด ถึง บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ไทยเเลนด์) จำกัด และบริษัท Number 9 จำกัด
2020.02.08 – 02.06 : ส่งรายงานเอกสารข้อเสนอฯ ทั้งหมด ถึง Swing Entertainment ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (เนื่องจากอีเมล์ตามหน้าเว็บไซต์บริษัทไม่สามารถส่งได้และอีเมล์มีการตีกลับ)
2020.02.08 – 02.23 : ส่งรายงานเอกสารข้อเสนอฯ ทั้งหมด ถึง Swing Entertainment ผ่านอีเมล์ kjh_official ตามที่ปรากฎในแฟนคาเฟ่ (สามารถส่งอีเมล์ได้โดยไม่มีการตีกลับ)
2020.02.08 – 18.40 : ได้ทำการส่งรายละเอียดผ่านทาง Facebook Page ‘iMe TH’ อีกครั้งเพื่อแน่ใจว่าเอกสารทางผู้จัดจะเห็นและไม่ตกหล่น
2020.02.08 – 21.41 : บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่น (ไทยเเลนด์) จำกัด ได้ทำการตอบกลับอีเมล์และแจ้งว่าจะนำส่งเอกสารข้อเสนอถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจพิจารณาต่อไป
2020.02.10 – 14.53 : ทาง Facebook Page ‘iMe TH’ ได้ตอบกลับว่าได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว และทำการแจ้งให้กับผู้มีอำนาจทราบเรื่องเรียบร้อยแล้ว
2020.02.11 – 13.19 : ทวิตเตอร์ @ime_th ได้มีความเคลื่อนไหวแจ้งว่าได้ส่งความคิดเห็นในเรื่อง วันเปิดจำหน่ายบัตร และสถานที่จัดคอนเสิร์ตให้เรียบร้อยแล้ว
2020.02.12 – 12.36 : ทวิตเตอร์ @ime_th ได้เปิดเผยผังคอนเสิร์ต และมีการตอบคอมเม็นท์ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัด
2020.02.12 – 16.30 : มีการร่วมมือปรับปรุงจดหมายถึง Swing Entertainment รวมทั้งแปลข้อความใหม่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
2020.02.13 – 22.45 : ปรับปรุงข้อความภาษาอังกฤษใหม่เรียบร้อย (ปรับปรุงใหม่โดยทีม WIN:Dsney Princesses And The Otter’s Mom)
2020.02.13 – 00.30 : แปลข้อความใหม่ภาษาเกาหลีเรียบร้อย
2020.02.13 – 07.01 : ส่งอีเมล์ถึง Swing Entertainment ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ และผ่านอีเมล์ kjh_official ใหม่ ด้วยใช้ข้อความชุดใหม่
2020.02.19 – 18.04 : ทวิตเตอร์ @ime_th ปล่อยวีดีโอคิมแจฮวานเชิญชวนกดบัตรและชมคอนเสิร์ต
2020.02.22 – 18.00 : เปิดจองบัตรคอนเสิร์ตตามกำหนดการเดิม
2020.02.22 – 18.02 : บัตรคอนเสิร์ตถูกจองเต็มทุกที่นั่ง
2020.03.11 – 11.00 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตไปเป็น 20 มิถุนายน 2563
2020.03.09 – 11.00 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศรายละเอียดการคืนเงินบัตร (รอบที่ 1)
2020.03.11-18 : ลงทะเบียนเพื่อคืนเงินบัตร (รอบที่ 1)
2020.04.7-15 : ดำเนินการโอนเงินคืนเงินคืนฯ (รอบที่ 1)
2020.05.12 – 11.00 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศเลื่อนคอนเสิร์ตจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และจะเปิดการขอคืนเงินฯ หลังจากประกาศวันแสดงใหม่แล้ว
2020.07.03 : ทาง WIN:D Park ส่งจดหมายขอเรียกร้องถึงยังผู้จัดคอนเสิร์ตอีกครั้ง
2020.07.06 – 09.19 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศกำลังหารือวันแสดงใหม่ และคาดว่าจะประกาศรายละเอียดต่างๆ ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
2020.07.30 – 11.01 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศคืนเงินบัตร (รอบที่ 2) 
2020.08.15 – 12.04 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศรายละเอียดการคืนบัตร (รอบที่ 2)
2020.08.26 – 12.11 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศรายละเอียดสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ยังถือบัตรคอนเสิร์ต
2020.08.17-31 : ลงทะเบียนเพื่อคืนเงินบัตร (รอบที่ 2)
2020.09.04 – 12.00 : ทวิตเตอร์ @ime_th ประกาศผู้ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ยังถือบัตรคอนเสิร์ต
2020.09.21 : ดำเนินการโอนเงินคืนเงินคืนฯ (รอบที่ 2)