เพลงไหนของแจฮวานคือที่หนึ่งในใจคุณ?

Which KJH's song is the best in your mind?

จาก 44 เพลงของแจฮวานตั้งแต่เดบิวต์
เพลงไหนคือที่สุดในใจของคุณ มาเรียงลำดับเพลงผ่าน Sorter นี้ได้เลย!

เมื่อครบ 100% จะแสดงผล Ranking ด้านล่าง
อย่าลืมแคปแล้วติดแท็ก #KJHsongRanking กันด้วยนะ!

From Jaehwan’s 44 songs since debut.
Which song is the best in your mind? Sort it by this sorter!

After the results are displayed,
Please share and tweet with #KJHsongRanking

โปรดเตรียมเวลาสักเล็กน้อย ความยาวในการเล่นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการเลือก
Please prepare a little time. The playing length depends on the decision of the song.

UPDATE SONG LIST : 2022-01-08

battle #1
0% sorted.
I like Both
No Opinion

Original code by biasorter.