[ซับไทย / Thai Subtitle] Jjaeni’s Good Day : EP.4

Thai Subtitle by : Yves__eve
On Air : 21 สิงหาคม 2563

ได้ขออนุญาตจากทางผู้แปลซับเพื่อนำมา Embed ในเว็บไซต์แล้ว
This content is allowed to embed in WIN:D Park by the translator.

สามารถติดตามชมรายการสดแบบเต็มๆ ย้อนหลัง ได้ผ่านทางหน้า [Download]
Watch the full episode of this program via [Download] page.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment