complaint-ocpb

[How To] การร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์ ของ สคบ.

UPDATE : 25 กุมภาพันธ์ 2564

วิธีการร้องเรียน

 1. สามารถยื่นผ่านระบบร้องทุกข์ผู้บริโภคออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค https://complaint.ocpb.go.th/

.

2. ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ หรือเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย (หากสมัครสมาชิกใหม่ อย่าลืมตรวจสอบอีเมล์ยืนยันการสมัคร โดยแนะนำให้ใช้เป็น Gmail)

3. กดเข้าที่เมนูร้องทุกข์ออนไลน์ เลือกเป็น “สินค้า”

.

4. กรอกหัวข้อเรื่องร้องทุกข์ และข้อมูลผู้ถูกร้องทุกข์

 • บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 10/2 ซอยพหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

.

5. ส่วนถัดมาให้กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์ ได้แก่

 • เรื่องร้องทุกข์ : สินค้า
 • ประเภทร้องทุกข์ : สินค้าและบริการ (ไม่ระบุ)
 • สาเหตุเรื่องร้องทุกข์ : ขอเงินคืน
 • สถานที่ซื้อหรือรับบริการ : อินเตอร์เน็ต (online)
 • มูลเหตุจูงใจที่ซื้อหรือรับบริการ : – ตามที่ท่านสนใจ –
 • วิธีการชำระเงิน : – ตามช่องทางที่ชำระเงิน –
 • รายละเอียดร้องทุกข์

.

6. แนบหลักฐานประกอบเรื่องร้องทุกข์ (เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเสร็จรับเงิน / หน้าจอการชำระเงินเรียบร้อย (จับภาพหน้าจอจากเว็บไซต์)
 • เอกสารโฆษณา (โปสเตอร์ / ประกาศต่างๆ)
 • หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ที่ยื่นเรื่องแทน)
 • เอกสารประกอบการร้องเรียนทั้งหมด (หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชำระเงิน / สลิปการโอนเงิน / หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการยื่นประกอบการร้องเรียน / สำเนาทะเบียนบ้าน)

.

7. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ และจะแสดงในหน้า “ติดตามการร้องทุกข์” ท่านสามารถตรวจสอบเลขรับแจ้ง และรายละเอียดการดำเนินการได้จากหน้านี้

.


.

ข้อความรายละเอียดร้องทุกข์

สำหรับการยื่นขอคืนเงินในคอนเสิร์ต 2020 Kim Jae Hwan Solo Concert in Thailand
UPDATE : 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:30 น.

.

หัวข้อเรื่องร้องทุกข์

การดำเนินการคืนเงินค่ารับชมการแสดงที่ล่าช้า จากบริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

.

รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์

เนื่องด้วยทางบริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดคอนเสิร์ต 2020 Kim Jae Hwan Concert〈illusion; 煥想〉in Thailand ขึ้น โดยมีกำหนดการเดิมคือวันที่ 18 เมษายน 2563 ณ MCC Hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) จึงมีการประกาศเลื่อนการแสดงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยกำหนดวันแสดงใหม่เป็นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และได้ทำการประกาศการเลื่อนคอนเสิร์ตอย่างไม่มีกำหนดในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

จากการประกาศดังกล่าวทำให้มีผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตและแฟนคลับได้ยื่นเรื่องขอคืนเงินกับทางบริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดแล้ว โดยทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ยื่นทั้งหมด 2 รอบด้วยกัน

โดยผู้ที่ยื่นคืนเงินรอบแรกนั้นไม่พบปัญหา แต่การคืนเงินในรอบที่ 2 จากการประกาศเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งทางบริษัทได้เปิดให้ยื่นเรื่องคืนเงินตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2563 ได้เกิดปัญหาขึ้น โดยแบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ

1. ทางบริษัทฯ ได้กำหนดวันแรกในการดำเนินการคืนเงินคือวันที่ 21 กันยายน และได้เคยแจ้งกับทางผู้ทำเรื่องขอคืนเงินว่าจะดำเนินการคืนเงินตามลำดับการแจ้งโอน แต่เมื่อถึงเวลาจริงมีผู้แจ้งว่าได้รับเงินคืนแล้วโดยแต่เป็นการสุ่มคืน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ได้แจ้งแฟนคลับไว้

โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับเงินคืนและแจ้งทางทวิตเตอร์ผ่าน Hashtag #KJHIllusioninThailand นั้นไม่มีลำดับที่แน่นอน และเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วมีการคืนเงินวันละประมาณหลักสิบคนหรือหลักหน่วยคนเท่านั้น

ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แจ้งกับผู้ที่โทรศัพท์สอบถามข้อมูลว่ากำลังทยอยคืนเงิน และหลายคนไม่ได้ใช้งานทวิตเตอร์จึงทำให้คนแจ้งน้อย แต่หากเปรียบเทียบจากพฤติกรรมการใช้งานสื่ออนไลน์ของแฟนคลับแล้วจะพบว่ากลุ่มผู้ชมคอนเสิร์ตนั้นเกือบ 90% จะมีการใช้งาน Twitter เพื่อติดตามข่าวสารเป็นหลัก

2. ผู้ที่ได้รับเงินคืนแจ้งว่า บัญชีที่ทำการโอนเงินคืนมานั้นเป็นบัญชีส่วนตัว (คุณพรประภา) ไม่ได้เป็นบัญชีของบริษัทเหมือนตอนดำเนินการในการชำระเงิน ซึ่งแตกต่างจากผู้จัดคอนเสิร์ตอื่นๆ ที่ดำเนินการผ่านบัญชีบริษัทและเป็นระบบอัตโนมัติ

3. นับจากวันประกาศขายบัตรจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลามากกว่า 1 ปี ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันการดำเนินการที่ล่าช้านี้ส่งผลกระทบต่อการวางแผนทางการเงินในอนาคตเป็นอย่างมาก

4, จากประกาศเดิมจะดำเนินการคืนเงินแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่มีประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง Facebook iME TH ว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากติดปัญหาจาก บริษัท The Number Nine ที่เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดงาน โดยคาดการณ์ว่าสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาครบหนึ่งปีตั้งแต่ประกาศจัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ และใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่นานเกินไป ไม่ตรงกับการประกาศในครั้งแรก และทำให้กระทบต่อแฟนคลับจำนวนมาก ซึ่งในตอนนี้ได้ครบตามเวลาที่กำหนดไว้แล้ว แต่ทางบริษัทฯ ยังคืนเงินไม่ครบตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้

5. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในไทยและต่างประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ายังไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้

จากปัญหา 5 ประกาศข้างต้นนั้นจึงทำให้ผู้ที่ยื่นเรื่องขอคืนเงินและกลุ่มแฟนคลับเกิดข้อสงสัย แต่ไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดถึงวันสุดท้ายที่จะได้รับเงินคืน จึงขอดำเนินการยื่นเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคผ่านระบบออนไลน์นี้ เพื่อให้ทาง บริษัท ไอเอ็มอี โปรดักชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เร่งดำเนินการโอนเงินคืนโดยเร็วที่สุด ตามรายละเอียดและเอกสารแนบนี้

ขอแสดงความนับถือ

Tags: No tags

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment