[ซับไทย / Thai Subtitle] Jjaeni’s Good Day : EP.10

Part 1

Thai Subtitle by : Yves__eve
On Air : 4 กันยายน 2563

Password for Watch : 527

ได้ขออนุญาตจากทางผู้แปลซับเพื่อนำมา Embed ในเว็บไซต์แล้ว
This content is allowed to embed in WIN:D Park by the translator.

สามารถติดตามชมรายการแบบเต็มๆ ย้อนหลัง ได้ทางหน้า [ดาวน์โหลด]
Watch the full episode of this program via [Download] page.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment