kjh-wpfest-web_03

[WIN:D PARK FEST] ประกาศร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก

ขอขอบพระคุณทุกร้านค้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้
สำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก โปรดยืนยันการเข้าร่วมในแบบฟอร์มด้านล่างตารางนี้

.

สำหรับร้านค้าที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว ภายในสัปดาห์นี้ทางทีมงานจะติดต่อกลับทาง E-mail ของทุกท่านอีกครั้งเพื่อจัดส่งไฟล์ Artwork และรายละเอียดเพิ่มเติม.. ขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้

UPDATE : 2020-12-09 23:00 PM

ลำดับที่ชื่อร้านยืนยันสิทธิ์
MR01yokyokjustnow
MR02เทเลทับบี้ สีแดง
MR03orchiiiid's lab
MR0425cm
MR05ของน้องแจนคนเดียวไม่แบ่งใคร
MR06KSWSTORE
MR07UntilNow
MR08Jingbellstudios
MR09Coloryou
MR10my moment (by มุอ้น)
MR11Gon Kingdom (อาณาจักรก้อน)
MR12WMMstu​dio
MR13Jiuqistuff
Tags: No tags

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment