2020-06-02 (1)

[Replay] มาทายคำ จากรูปวาดของแจฮวานกันเถอะ!

ในโอกาสครบรอบเดบิวต์ 300 วัน และในโอกาสวัน Candy Day คิมแจฮวานได้มา Vlive วาดรูป แล้วให้วินดึเป็นคนทายกันว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไร?

ลองมาลองย้อนความทรงจำกันหน่อยว่า..
แจฮวานวาดรูปอะไรไปบ้างนะ? 😁

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment