[Lyrics] Kim Jaehwan – Paradise (파라다이스) Feat. Park Woojin of AB6IX

MOMENT

2nd Mini Album
Release : 12 ธันวาคม 2562

เนื้อเพลง

คุณมาหาผมเหมือนดังปาฏิหารย์

ทำให้ผมมีบางสิ่งที่ผมไม่อยากสูญเสียไป

ผมไม่ได้ต้องการมันไปตลอดกาล

ผมเพียงต้องการให้เราอยู่ด้วยกันตราบที่ยังมีลมหายใจ

หากมีคุณ ผมก็จะสมบูรณ์แบบ

เพราะหัวใจของผมเป็นเหมือนเกล็ดหิมะในฤดูหนาว

หากสายลมพัดผ่านมา ผมอยากจะโอบกอดคุณเอาไว้

แม้แต่โลกอันแสนเลวร้ายใบนี้ ก็กลับกลายเป็นโลกอันแสนหวานเหมือนดังความฝัน

แม้ผมจะร่วงหล่นโปรยปรายลงไปเหมือนดอกซากุระ

ก็อย่าปล่อยมือผมที่คุณจับอยู่ตอนนี้ไปเลยนะครับ

คุณจะพาผมไปด้วยไหมครับ ที่ไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ข้างกายคุณ

จับมือผมเอาไว้ได้ไหมครับ เชื่อใจผมสักครั้งเถอะนะ

ที่รัก เพียงคุณยื่นมืออกมา ที่ที่คุณสัมผัสลง

สำหรับผม ที่แห่งนั้นกลับดึงดูดใจยิ่งกว่าสรวงสวรรค์

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

คุณยกศีรษะที่ตกลงของผมขึ้นมาในทุกวัน

ในค่ำคืนมืดมิดรายล้อมด้วยความเงียบเงา

เหมือนดังแสงจันทร์พร่างพราย

คุณส่องแสงมาให้ผม

พร้อมยื่นมือเล็กบอบบางของคุณออกมา

ไม่ว่าที่แห่งนั้นจะเป็นที่ใด ก็จะเป็นเหมือนดังสวรรค์ของผม

ทุกสิ่งที่คุณมอบให้กับผม ผมจะตอบแทนคืนคุณให้เป็นหลายร้อยเท่า

ผมจะเดินตามรอยเท้าที่คุณทิ้งไว้ไป

คำสัญญาที่เรามอบให้กันวันนั้น ตอนที่ดอกซากุระร่วงหล่น สัญญากับคุณ

หากมีคุณ ผมก็จะสมบูรณ์แบบ

เพราะหัวใจของผมเป็นเหมือนเกล็ดหิมะในฤดูหนาว

หากสายลมพัดผ่านมา ผมอยากจะโอบกอดคุณเอาไว้

แม้แต่โลกอันแสนเลวร้ายใบนี้ ก็กลับกลายเป็นโลกอันแสนหวานเหมือนดังความฝัน

แม้ผมจะร่วงหล่นโปรยปรายลงไปเหมือนดอกซากุระ

ก็อย่าปล่อยมือผมที่คุณจับอยู่ตอนนี้ไปเลยนะครับ

คุณจะพาผมไปด้วยไหมครับ ที่ไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ข้างกายคุณ

จับมือผมเอาไว้ได้ไหมครับ เชื่อใจผมสักครั้งเถอะนะ

ที่รัก เพียงคุณยื่นมืออกมา ที่ที่คุณสัมผัสลง

สำหรับผม ที่แห่งนั้นกลับดึงดูดใจยิ่งกว่าสรวงสวรรค์

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

นี่คุณก็ไม่รู้เหรอครับ หากไม่มีคุณก็ไม่มีผมหรอกนะ

ผมจะไม่แปรเปลี่ยนไป เหมือนดังสายตาและรอยยิ้มนั่น

อืมม หากผมสามารถมีชีวิตเป็นอมตะได้

ผมคงรักได้เพียงคุณ เป็นอย่างนั้นแหละ

ผมอยากมีชีวิตไปแบบนั้น

คุณจะพาผมไปด้วยไหมครับ ที่ไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ข้างกายคุณ

จับมือผมเอาไว้ได้ไหมครับ เชื่อใจผมสักครั้งเถอะนะ

ที่รัก เพียงคุณยื่นมืออกมา ที่ที่คุณสัมผัสลง

สำหรับผม ที่แห่งนั้นกลับดึงดูดใจยิ่งกว่าสรวงสวรรค์

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

เพราะหัวใจของผมเป็นเหมือนเกล็ดหิมะในฤดูหนาว

หากสายลมพัดผ่านมา ผมอยากจะโอบกอดคุณเอาไว้

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

แม้ผมจะร่วงหล่นโปรยปรายลงไปเหมือนดอกซากุระ

ก็อย่าปล่อยมือผมที่คุณจับอยู่ตอนนี้ไปเลยนะครับ

คุณคือสรวงสวรรค์ของผม

คี จอก ชอ รอม ทา กา อน นี ทอ เก

อิล โก ชิพ จี อัน นึน กอด ชี แซง กยอท ซอ

ยอง วอน กา จิน พา รา จิน อัน จี มัน

ซุม ชวี นึน ทง งา นึน ฮัม เก อี โก ชิพ พอ

นี กา อิท ซอ ยา พี โร โซ นัน วัน บยอก แฮ จยอ

คยอ อุล นัล นุน กด กัท ทึน มา อือ มี รา ซอ

พา รา มี พุล มยอน อา นา จู โก ชิพ พอ จยอ

ทก ฮัน เซ ซัง โด กุม กยอล ชอ รอม ทัล คม แฮ จยอ

พม นัล พอด กด ชอ รอม ฮือ ทอ จิน แด โด

ชี กึม ชา บึน ซน นด จี มา รา จวอ

เท รยอ กา ชุล แร นัน นี ยอ พี มยอน ออ ดี ดึน คเวน ชัน นา

ซน ชา บา ชุล เก นา ฮา นา จือ มึน มี ดอ โด คเวน ชัน นา

Baby ซน มัน ปอ ดือ มยอน นี กา ทัด นึน คือ กด ชี

แน เกน ชอน กุก โบ ดา ฮวัง ฮล แฮ

นอ นึน นา เย Paradise

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

นอ นึน นา เย Paradise

ฮา นือ เร ตอ อิท นึน พยอล ชอ รอม พิด นา เก แฮ จุน นอ

แม อิล ตอล กู ดอน โค แก รึล อี รอ คยอ จู ดอน นอ

เว โร อู มี ทุล รอ ซัน ออ ดู อุน พัม ฮา นือ เร

พัล กึน ทัล ชอ รอม แน เก ปอ ดอ

พัล คยอ จู นึน อา จู ชัก โก ยอ ริน ซน

คือ กด ชี ออ ดี ดึน คา เน นา เย พา รา ดา อี ซือ

นี กา แน เก ชุน กอ โพ ดับ แฮ แพ โร ทา

นี กา นัม กิน พัล ชา กุก แน กา พัล บา ตา รา กัล เก

อู รี พอด กด ฮวี นัล รี ดอน นัล แฮท ดอน Promise You

นี กา อิท ซอ ยา พี โร โซ นัน วัน บยอก แฮ จยอ

คยอ อุล นัล นุน กด กัท ทึน มา อือ มี รา ซอ

พา รา มี พุล มยอน อา นา จู โก ชิพ พอ จยอ

ทก ฮัน เซ ซัง โด กุม กยอล ชอ รอม ทัล คม แฮ จยอ

พม นัล พอด กด ชอ รอม ฮือ ทอ จิน แด โด

ชี กึม ชา บึน ซน นด จี มา รา จวอ

เท รยอ กา ชุล แร นัน นี ยอ พี มยอน ออ ดี ดึน คเวน ชัน นา

ซน ชา บา ชุล เก นา ฮา นา จือ มึน มี ดอ โด คเวน ชัน นา

Baby ซน มัน ปอ ดือ มยอน นี กา ทัด นึน คือ กด ชี

แน เกน ชอน กุก โบ ดา ฮวัง ฮล แฮ

นอ นึน นา เย Paradise

นอ โด อัล จัน นา นอ ออบ ชิน นา โด ออบ ซอ

พยอน ฮา จี อัน นา คือ นุน บิด กวา มี โซ ชอ รอม

อึม มัน นยัก ยอง วอน นัน แซง มยอ งึล คา จิน ดา มยอน

คือ นยัง นอ ฮา นา ซา รัง ฮา มยอ คือ รอค เค

ซา รา กา โก ชิพ พอ

เท รยอ กา ชุล แร นัน นี ยอ พี มยอน ออ ดี ดึน คเวน ชัน นา

ซน ชา บา ชุล เก นา ฮา นา จือ มึน มี ดอ โด คเวน ชัน นา

Baby ซน มัน ปอ ดือ มยอน นี กา ทัด นึน คือ กด ชี

แน เกน ชอน กุก โบ ดา ฮวัง ฮล แฮ

นอ นึน นา เย Paradise

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

คยอ อุล นัล นุน กด กัท ทึน มา อือ มี รา ซอ

พา รา มี พุล มยอน อา นา จู โก ชิพ พอ จยอ

นอ นึน นา เย Paradise

อู อู อู อู อู อู อู อู อู อู

อู อู อู อู อู อู อู

พม นัล พอด กด ชอ รอม ฮือ ทอ จิน แด โด

ชี กึม ชา บึน ซน นด จี มา รา จวอ

นอ นึน นา เย Paradise

기적처럼 다가온 네 덕에

잃고 싶지 않은 것이 생겼어

영원까진 바라진 않지만

숨 쉬는 동안은 함께이고 싶어

네가 있어야 비로소 난 완벽해져

겨울날 눈꽃 같은 마음이라서

바람이 불면 안아주고 싶어져

독한 세상도 꿈결처럼 달콤해져

봄날 벚꽃처럼 흩어진대도

지금 잡은 손 놓지 말아 줘

데려가 줄래 난 네 옆이면 어디든 괜찮아

손잡아 줄게 나 하나쯤은 믿어도 괜찮아

Baby 손만 뻗으면 네가 닿는 그 곳이

내겐 천국보다 황홀해

너는 나의 Paradise

우우우우우 우우우우우

우우우우우 우우

너는 나의 Paradise

하늘에 떠있는 별처럼 빛나게 해준 너

매일 떨구던 고개를 일으켜주던 너

외로움이 둘러싼 어두운 밤하늘에

밝은 달처럼 내게 뻗어

밝혀주는 아주 작고 여린 손

그 곳이 어디든 간에 나의 파라다이스

네가 내게 준거 보답해 배로 다

네가 남긴 발자국 내가 밟아 따라갈게

우리 벚꽃 휘날리던 날 했던 Promise You

네가 있어야 비로소 난 완벽해져

겨울날 눈꽃 같은 마음이라서

바람이 불면 안아주고 싶어져

독한 세상도 꿈결처럼 달콤해져

봄날 벚꽃처럼 흩어진대도

지금 잡은 손 놓지 말아 줘

데려가 줄래 난 네 옆이면 어디든 괜찮아

손잡아 줄게 나 하나쯤은 믿어도 괜찮아

Baby 손만 뻗으면 네가 닿는 그 곳이

내겐 천국보다 황홀해

너는 나의 Paradise

너도 알잖아 너 없인 나도 없어

변하지 않아 그 눈빛과 미소처럼

음 만약 영원한 생명을 가진다면

그냥 너 하나 사랑하며 그렇게

살아가고 싶어

데려가 줄래 난 네 옆이면 어디든 괜찮아

손잡아 줄게 나 하나쯤은 믿어도 괜찮아

Baby 손만 뻗으면 네가 닿는 그 곳이

내겐 천국보다 황홀해

너는 나의 Paradise

우우우우우 우우우우우

우우우우우 우우

겨울날 눈꽃 같은 마음이라서

바람이 불면 안아주고 싶어져

너는 나의 Paradise

우우우우우 우우우우우

우우우우우 우우

봄날 벚꽃처럼 흩어진대도

지금 잡은 손 놓지 말아 줘

너는 나의 Paradise

เนื้อเพลง – คำอ่าน – คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้
ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ Kie-INF เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว

Original Link :
https://kieinf.blogspot.com/2019/12/thai-translation-kim-jaehwan-who-am-i.html

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment