[Lyrics] Kim Jaehwan – Goodbye (안녕)

안녕 (Goodbye)

Digital Comeback
Release : 2 กุมภาพันธ์ 2563

เนื้อเพลง

แรกๆ ก็ยากแบบนี้แหละ

มีเหตุผลอะไร พูดคำไหนออกไป

ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก

ไม่ว่าใครก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป

เหมือนอย่างที่ผมก็เปลี่ยน แล้วคุณเองก็จะเป็นเช่นเดียวกัน

ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่คำสั้นๆ คำเดียว

ไม่มีอะไรเลย จนวันที่ผมได้มาเผชิญหน้ากับคุณเป็นวันสุดท้าย

ผมเคยรักคุณมากเสียจนตื่นเต้นทุกครั้งที่นึกไปถึงความทรงจำชวนใจสั่น

ความทรงจำเหล่านั้น วันนี้กลับชัดเจนขึ้นมาโดยที่ผมไม่อาจพูดอะไรออกไปได้เลย

คุณแต่งแต้มสีสันวันแต่ละวันของผมไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน

ผมจะพยายามลบเลือนทุกความทรงจำเรื่องคุณไป ลาก่อนนะครับ

ผมคิดว่าหากลืมตาขึ้นมา คงจะได้พบเจอกับคุณ

แต่แค่เพียงไม่กี่วัน ผมก็ได้เข้าใจว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว

ผมคงจะเปลี่ยนไปหากต้องอยู่ตัวคนเดียว

หวังว่าปัญหาทุกอย่างที่เผชิญจะมีสาเหตุมาจากคุณ

บางครั้ง ตอนที่ผมเดินเหม่อลอยไปบนท้องถนน

ผมเคยรักคุณมากเสียจนตื่นเต้นทุกครั้งที่นึกไปถึงความทรงจำชวนใจสั่น

ความทรงจำเหล่านั้น วันนี้กลับชัดเจนขึ้นมาโดยที่ผมไม่อาจพูดอะไรออกไปได้เลย

คุณแต่งแต้มสีสันวันแต่ละวันของผมไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกัน

ผมจะพยายามลบเลือนทุกความทรงจำเรื่องคุณไป ลาก่อนนะครับ

บางครั้ง ระหว่างวันอันแสนวุ่นวายและน่าเบื่อหน่าย

เราจะลืมเลือนวันนั้นไป ผมหวังว่าคุณจะไม่จากไปไหน

เพราะผมเรียกชื่อคุณจนติดเป็นนิสัยไปแล้ว

ขณะที่ผมคุ้นชินกับวันที่ไร้คุณ

ผมเกลียดตัวเองที่ลืมคุณไปได้ง่ายกว่าที่คิด

ผมเลยพยายามจดจำคุณไว้ แล้วเรียกชื่อคุณออกมา

ช่วยไม่ได้อีกแล้ว

ดูแลตัวเองดีๆ นะ ลาก่อนแล้วจริงๆ นะครับ

ชอ อือ เมน ทา คือ รอด จัน นา ฮี มี ทือ นึน คอน

มู ซึน อึย มี กา อิท เกท ซอ

ออ ตอน อี ยู โด ออ ตอน มัล ดึล โด

นู กู นา ทา คือ รอด จัน นา พยอน แฮ คา นึน กอน

นา โด คอ รอค ดึด ชี นอ โด คือ รอค เกท จี

อา มู อิล อา นิน คอ ยา จัล บึน ฮัน มา ดี มยอน ทเว

มา จี มา กี ทเว ซอ ยา อี รอค เค นอล มา จู ฮา นี

คือ โท รก ซา รัง แฮท ซอท ดอน ซอล เร ออท ดอน คี ออก ดือ รี

โอ นึล ตา รา แซง กา กี นา อา มู รอน มัล โด ฮัล ซู ออบ นึน เด

ชอ อึม มัน นัน คือ นัล ฮู โร แน ฮา รู กา นอ โร มุล ดือ รอท ดอน

นอ เย โม ดึน คอล ชี วู พล เก อัน นยอง

มอม ชุล ชุล มัน อา รัท นึน เด นู นึล ตอ โพ มยอน

มยอ ชี รี ชี นัน ฮู เอ ยา นี กา ออบ นึน เค ชิล คา มี นา ซอ

ทัล รา จิล ชุล อา รัท นึน เด ฮน จา กา ทเว มยอน

โม ดึน มุน เจ ดือ รี นอ อี กิล พา แรท ซอ

คา กึม ชิก มอง ฮา นี ฮน จา คอ ริล คอ รึล แต มยอน

คือ โท รก ซา รัง แฮท ซอท ดอน ซอล เร ออท ดอน คี ออก ดือ รี

โอ นึล ตา รา แซง กา กี นา อา มู รอน มัล โด ฮัล ซู ออบ นึน เด

ชอ อึม มัน นัน คือ นัล ฮู โร แน ฮา รู กา นอ โร มุล ดือ รอท ดอน

นอ เย โม ดึน คอล ชี วู พล เก อัน นยอง

คา กือ มึน พา ปึน อิล ซา เง มู ดยอ จี นึน ฮา รู ดือ เร

คือ นา เร อู รี กา อิจ ชยอ จยอ คา นึน คอน อา นิน จี

ซึบ กวัน ชอ รอม พุล รอ โพ ดอน นอ เย อี รึม โด นัน

นี กา ออบ นึน ฮา รู ดือ รี อิก ซุก แค จยอ คัล ซู รก

แซง กัก โบ ดา นอ มู ชวิบ เก อิจ จอ คา นึน แน กา ชิล รอ ซอ

แอ ซอ นอ รึล ชู ออก ฮา ดา คเวน ซือ เร นอล พุล รอ โพ ดา กา

ทอ นึน ออ จอล ซู ออบ ดัน กอล

ชัล ชี แน อี เจน ชอง มัล อัน นยอง

처음엔 다 그렇잖아 힘이 드는 건

무슨 의미가 있겠어

어떤 이유도 어떤 말들도

누구나 다 그렇잖아 변해 가는 건

나도 그렇듯이 너도 그렇겠지

아무 일 아닌 거야 짧은 한 마디면 돼

마지막이 돼서야 이렇게 널 마주하니

그토록 사랑했었던 설레었던 기억들이

오늘따라 생각이 나 아무런 말도 할 수 없는데

처음 만난 그날 후로 내 하루가 너로 물들었던

너의 모든 걸 지워 볼게 안녕

멈출 줄만 알았는데 눈을 떠 보면

며칠이 지난 후에야 네가 없는 게 실감이 나서

달라질 줄 알았는데 혼자가 되면

모든 문제들이 너이길 바랬어

가끔씩 멍하니 혼자 거릴 걸을 때면

그토록 사랑했었던 설레었던 기억들이

오늘따라 생각이 나 아무런 말도 할 수 없는데

처음 만난 그날 후로 내 하루가 너로 물들었던

너의 모든 걸 지워 볼게 안녕

가끔은 바쁜 일상에 무뎌지는 하루들에

그날의 우리가 잊혀져 가는 건 아닌지

습관처럼 불러 보던 너의 이름도 난

네가 없는 하루들이 익숙해져 갈수록

생각보다 너무 쉽게 잊어 가는 내가 싫어서

애써 너를 추억하다 괜스레 널 불러 보다가

더는 어쩔 수 없단 걸

잘 지내 이젠 정말 안녕

 

เนื้อเพลง – คำอ่าน – คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้
ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ Kie-INF เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว

Original Link :
https://kieinf.blogspot.com/2019/12/thai-translation-kim-jaehwan-who-am-i.html

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment