[Gallery] บรรยากาศจากรายการ We Play 2 Ep.1

บรรยากาศความสนุกสนานจากรายการ We Play 2 Ep.1 โดยคิมแจฮวานได้เป็นแขกรับเชิญในรายการตอนแรกนี้

.

GIF

.

Source : @skyTV_WEPLAY

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment