[Gallery] ภาพถ่ายแฟนคอนเสิร์ต 2022 Kim Jaehwan ‘I_MY_ME_MINE’ in Bangkok จากสำนักข่าวต่างๆ

ภาพถ่าย ‘คิมแจฮวาน’ และบรรยากาศงานแฟนคอนเสิร์ต 2022 Kim Jaehwan ‘I_MY_ME_MINE’ Fan Concert in Bangkok จากสำนักข่าวต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ MCC Hall, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment