[Gallery] ภาพถ่ายแฟนคอนเสิร์ต 2022 Kim Jaehwan ‘I_MY_ME_MINE’ in Bangkok จาก Y Global Music

ภาพถ่าย ‘คิมแจฮวาน’ และบรรยากาศงานแฟนคอนเสิร์ต 2022 Kim Jaehwan ‘I_MY_ME_MINE’ Fan Concert in Bangkok จาก Y Global Music เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ MCC Hall, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

.

Source : Y Global Music – ขอบคุณวินดึทุกคนที่มาให้กำลังใจคิมแจฮวานใน… | Facebook

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment