unnamed

[Announcement] ชี้แจงเกี่ยวกับการติดเชื้อ COVID-19 ของ ‘คิมแจฮวาน’

สวัสดี.. เราคือ SWING ENTERTAINMENT

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) ทางเราได้รับผลรายงานว่า ‘คิมแจฮวาน’ ตรวจพบการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคิมแจฮวานได้ฉีดวัคซีน 2 เข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากเมื่อช่วงเย็นของ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้มีการตรวจ ATK ของทีมงานที่เข้าร่วมในการเตรียมคอนเสิร์ตที่ซองนัมมีผลออกมาเป็นบวก เมื่อทราบผลจึงได้นำศิลปินและทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านไปทำการตรวจในรูปแบบ PCR ในวันที่ 1 และ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ศิลปินและทีมงานบางท่านที่ได้รับการตรวจ PCR ทันทีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ทราบผลตรวจในช่วงบ่ายวันนี้

งานการแสดงคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ้นในซองนัมสำหรับวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์นี้ จำเป็นที่จะต้องถูกยกเลิก และสำหรับการยกเลิกงานการแสดงในครั้งนี้ ทางเราจะรีบดำเนินการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินให้ทราบอย่างเร็วที่สุด

นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะสามารถระบุเวลาที่แน่นอนของการติดเชื้อได้ จึงขอให้แฟนคลับผู้ที่เข้าร่วมแฟนไซน์ Makestar เมื่อวันที่ 29 มกราคมทุกท่าน กรุณารีบตรวจหาเชื้อโดยทันที

ทางเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้คิมแจฮวานหายดีเป็นปกติ และเนื่องด้วยนโยบายในการปฎิบัติเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ของหน่วยงานควบคุมโรค ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของศิลปินและทีมงานทุกท่านเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ทางเราจะทำทุกๆ ทางอย่างจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 นี้

ทางเราจึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ที่ทำให้แฟนๆ ทุกท่านต้องเป็นกังวล


안녕하세요.
스윙 엔터테인먼트입니다.

김재환군이 금일(2일) 오후 코로나 19 확진 판정을 받았습니다.
김재환군은 코로나19 백신 2차까지 접종을 마친 상태입니다.

지난 2월 1일 저녁, 성남 콘서트에 참여하는 스태프의 자가 키트 검사 결과가 양성으로 나왔으며,
이에 선제 대응 차원으로 2월 1일, 2월 2일에 걸쳐 아티스트 및 모든 관련 스태프가 PCR 검사를 진행하였습니다.

2월 1일 즉시 PCR 검사를 진행한 아티스트와 일부 스탭이 금일 오후 확진 판정을 받아 2월 5일,
6일 예정이었던 성남 공연은 취소가 불가피한 상황입니다.

공연 취소에 따른 환불 관련 사항은 빠르게 정리하여 추후 상세 공지 드리겠습니다.

더불어 현재 정확한 감염시점 확인이 어려운 관계로 지난 29일 메이크스타 대면 팬사인회에 참여하셨던 팬 여러분들께서도 선제검사를 받으시길 권고드립니다. 현재 김재환군은 예정된 모든 일정을 중단하고 필요한 조치를 취하고 있으며,
재환군의 쾌유를 위해 최선을 다해 노력하겠습니다.

당사는 방역당국의 코로나19 방역지침을 준수하며 확진된 소속 아티스트의 건강 회복과 아티스트와 스태프들의 안전을 최우선으로 고려하여 코로나19 확산 방지에 필요한 조치를 다하겠습니다.

팬 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 사과 말씀드립니다.

Source : 김재환 공식 팬카페 (KIMJAEHWAN OFFICIAL FANCAFE) | 김재환(KIM JAE HWAN) 코로나19 확진 관련 안내 – Daum 카페

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment