วัดความรู้เกี่ยวกับคิมแจฮวาน ผ่าน Quiz จากวินดึพาร์คกันเถอะ!
Let’s test your knowledge about Kim Jaehwan through a quiz from WIN:D Park!

Jaehwan Exam #2

คำถามแฟนพันธุ์แท้ของคิมแจฮวาน (ชุดที่ 2)

มาทดสอบความทรงจำและความรู้เกี่ยวกับแจฮวานไปด้วยกัน
ขอเพียงแค่คุณไม่เปิดหาข้อมูลระหว่างการทำแบบทดสอบนี้ก็เพียงพอ

Let's test your memory and knowledge of Jaehwan together, as long as you don't look up while doing this quiz.