[Jjaenie Times] EP.33 : ช่วงเวลาถ่ายรูป ที่ร้าน Photomatic

Jjaenie Times รอบนี้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย จากเดิมเป็นเบื้องหลังตารางงานต่างๆ เปลี่ยนเป็นบรรยากาศพักผ่อนถ่ายรูปสไตล์แจฮวาน ที่ร้าน Photomatic นั่นเอง!.. จะมีกี่รูปที่โดนใจ.. ไปชมกันได้เลย

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment