[Jjaenie Times] EP.22 : บรรยากาศกิจกรรมช่วงโปรโมท 시간이 필요해 (The Time I Need) – Part 2

ต่อจาก Ep.22 กับบรรยากาศกิจกรรมช่วงโปรโมท 시간이 필요해 (The Time I Need) เป็นบรรยากาศในงาน Fan Sign และบรรยากาศในการขึ้นรายการเพลง

จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น.. ไปติดตามชมกันได้เลย!

.

   YouTube Link

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment