[Gallery] เบื้องหลังกิจกรรมเดินสายโปรโมทซิงเกิล ‘Spring Breeze’

รวมภาพบรรยากาศเบื้องหลังกิจกรรมเดินสายโปรโมท ‘Spring Breeze’ (봄바람) รวมทั้งการขึ้นเสตจรายการเพลงของ ‘คิมแจฮวาน’.. จะเท่และฮอตขนาดไหนกันนะ?

.

Source : [김재환] <봄바람> 활동 비하인드 : 네이버 포스트 (naver.com)

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment