[Gallery] บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายนิตยสาร OZINE ฉบับมิถุนายน 2564

รวบรวมภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายแบบในนิตยสาร OZINE ฉบับมิถุนายน 2564 ของคิมแจฮวาน

.

Source : [김재환] <Ozine> 화보 촬영 현장♡ : 네이버 포스트 (naver.com)

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment