[Gallery] บรรยากาศเบื้องหลังรายการ IDOL RADIO SS3 EP.84

รวมภาพบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายรายการ IDOL RADIO SS3 (아이돌 라디오) ของ ‘คิมแจฮวาน’ ในตอนที่ 84 ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ทาง MBC RADIO

.

Source : @idolradiokorea

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment