[Full / Eng Sub] Wanna One Premier Show-Con

โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อรับชมรายการนี้
Please log in or connect with SNS to watch this show.

หาก Login แล้ว โปรด Refresh หน้านี้ใหม่อีกครั้ง
If you are logged in, please refresh this page again.

WANNA ONE PREMIER SHOW-CON

2017 ・Concert・ Full

คอนเสิร์ตเดบิวต์ครั้งแรกของ Wanna One.. จุดเริ่มต้นของเรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอีกหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้

  • Source Video : woojaewoon
  • English Translate by : 5jaesungs

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment