สำหรับท่านใดที่มีการขายบัตรต่อ หรือโอนย้ายสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเข้า สามารถแจ้งรายละเอียดได้แต่แบบฟอร์มนี้

– สำหรับสิทธิ์แก้วและของที่ระลึกจะถูกโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลใหม่ด้วย หากท่านเดิมต้องการของที่ระลึก โปรดตกลงกับผู้รับได้สิทธิ์เข้างานใหม่ของคุณ
– เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะติดต่อกลับอีกครั้งทาง DM เพื่อยืนยันข้อมูล โปรดเปิด DM ให้ทีมงานทำการติดต่อกลับ
– สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ ทางเราจะส่ง DM แจ้งยืนยันอีกครั้ง และใช้ DM ที่จะได้รับเป็นหลักหลักฐานการเข้าร่วมงานที่หน้างาน

ตามข้อมูลในเว็บไซต์ Page365 หรือหน้า Order
ตามข้อมูลในเว็บไซต์ Page365

1 บรรทัด ต่อ 1 Account
Capture หน้าจอจากเว็บไซต์หรือหน้าที่มี QR Code ที่มีรายละเอียดการสั่งซื้อ >> และพิมพ์ข้อความในรูปว่า "มอบสิทธิ์เข้างานให้กับ __(แอคที่ได้รับสิทธิ์)___ และได้รับการยินยอมจาก __(แอคที่ซื้อ)____ แล้ว"