สำหรับท่านใดที่มีการขายบัตรต่อ หรือโอนย้ายสิทธิ์ให้บุคคลอื่นเข้า สามารถแจ้งรายละเอียดได้แต่แบบฟอร์มนี้

– สำหรับสิทธิ์แก้วและของที่ระลึกจะถูกโอนสิทธิ์ไปยังบุคคลใหม่ด้วย หากท่านเดิมต้องการของที่ระลึก โปรดตกลงกับผู้รับได้สิทธิ์เข้างานใหม่ของคุณ
– เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะติดต่อกลับอีกครั้งทาง DM เพื่อยืนยันข้อมูล โปรดเปิด DM ให้ทีมงานทำการติดต่อกลับ
– สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ ทางเราจะส่ง DM แจ้งยืนยันอีกครั้ง และใช้ DM ที่จะได้รับเป็นหลักหลักฐานการเข้าร่วมงานที่หน้างาน