2021-01-10 10:00 - 2021-11-14 17:00 G23 Art Gallery

WIN:D PARK ขอเชิญชวนวินดึของ “คิมแจฮวาน”
มาพบปะในช่วงเทศกาลแห่งความสุข
กับโมเมนต์ที่ทุกคนจะได้พบกันอีกครั้ง
หลังจากที่เราฝ่าฝันอุปสรรค์มาในปีที่ผ่านมา…

WIN:D Park FEST ต่อยอดจากโลกออนไลน์
ให้กลายเป็นกิจกรรมจริง
ให้วินดึได้มาพบ ได้แลกเปลี่ยน
รวมทั้งได้พบกับ Creator ผู้สร้างความสุขผ่านผลงาน

แล้วพบกัน..
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

ณ แกลอรี่ G23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร

 

 

.

Ticket Type Price Cart