NFT concept

[Support] ทำความรู้จัก NFT เบื้องต้น

NFT (Non-Fungible Token) คือประเภทของ Cryptocurrency ที่เปรียบเสมือนโฉนดที่มีการระบุ Token ไว้ โดยถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียว ปัจจุบันมักใช้ในการซื้อขายชิ้นงานทางด้านศิลปะต่างๆ ที่มีอยู่จริงแล้วนำมาแปลงเป็น NFT หรือสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ขึ้นมา (ซึ่งผู้ที่ซื้อและเป็นเจ้าของ NFT ดังกล่าวเป็นเพียงผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น อยู่กับข้อตกลงกับผู้สร้างสรรค์ผลงานว่าสามารถใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง ไม่ได้เป็นเจ้าของชิ้นงานทั้งหมด บางชิ้นอาจไม่สามารถไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ได้)

NFT 1 ชิ้น จะมีเจ้าของเพียงคนเดียวเท่านั้น ด้วยการซื้อหรือประมูล (BID) ผ่าน Maketplace ที่มีการเปิดขาย และชำระเงินผ่านเหรียญ Cryptocurrency ที่แต่ละแพลทฟอร์มกำหนด (โดยเราจะต้องซื้อเหรียญผ่าน Wallet ที่เราสมัครไว้) โดยทุกธุรกรรมในการซื้อขายจะสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบ Blockchain ที่บันทึกไว้.. โดยเจ้าของสามารถขายกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของนี้ต่อได้เช่นกัน

ทำให้ปัจจุบัน NFT ได้รับความนิยมจากศิลปินและครีเอเตอร์จำนวนมากที่สามารถสร้างรายได้โดยไม่จำเป็นต้องมีบริษัทหรือตัวกลางได้ รวมทั้งนักสะสมที่สามารถเป็นเจ้าของชิ้นงานที่ต้องการ นอกจากนี้นักลงทุนยังให้ความสนใจ เนื่องจากสามารถเก็งกำไรจากชิ้นงานที่มีความต้องการสูงได้

 • การซื้อ NFT เป็นเพียงการซื้อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเหรียญเท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงาน ผู้สร้างสรรค์ผลงานยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่
 • ทุกการซื้อ NFT จะมีสัญญาอนุญาตให้สิทธิ์หรือข้อตกลงในการใช้งาน โปรดศึกษาว่าได้สิทธิ์ใดไปบ้าง ไม่เช่นนั้นจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานสามารถฟ้องร้องได้ ใน NFT บางเหรียญและบางชิ้น อาจกำหนด Licensing Agreement หรือ Terms of Use เช่น ให้ใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ห้ามเชิงพาณิชย์ ห้ามแก้ไข ห้ามดัดแปลงหรือตัดต่อ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้เริ่มมีบริษัทหรือการร่วมมือในการขาย NFT อย่างเป็นทางการจากค่ายของศิลปินหรือครีเอเตอร์ เช่น ขายหัวเราะ ทาง Opensea, หรือ THE SHOW’ FanBox NFTs จากรายการ The Show ช่อง SBS MTV ที่จะมีการเปิดขาย Photocard-Styled Official Clips จาก 5 ศิลปินให้สะสม โดย ‘คิมแจฮวาน’ เป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมโปรเจ็คนี้ ผ่านทาง Featured by Binance และล่าสุดที่ทาง HYBE ประกาศที่จะจำหน่าย Artist IP ในรูปแบบ NFT

ทั้งนี้การซื้อ NFT ถือเป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง ก่อนทำการซื้อขายโปรดศึกษาให้แน่ชัด เนื่องจากทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ

ขายหัวเราะ ทาง Opensea

ข้อเสียของ NFT

 • ด้านส่ิงแวดล้อม
  เนื่องจาก NFT เป็นทรัพย์สินดิจิทัลและใช้เหรียญ Cryptocurrency ซึ่งต้องใช้พลังงานในการดำเนินการและเกิด Carbon Footprint จำนวนมาก รวมทั้งการขุดแร่เพื่อนำไปใช้เป็นทรัยากรคอมพิวเตอร์ที่เกินความจำเป็น ถึงแม้จะมีการจ่ายค่า Gas Fee เแล้วก็ตาม

.

 • การถูกแอบอ้างเป็นเจ้าของผลงาน
  เพราะ NFT ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผลงานนั้นสร้างสรรค์ขึ้นเองจริง หรือคัดลอกมาโดยไม่ได้รับอนุญาต และการดำเนินการทางลิขสิทธิ์ก็ทำได้ยากเช่นกัน

.

 • ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์
  เนื่องจาก NFT และ Cryptocurrency มีทั้งนักลงทุนเก็งกำไรและนักสะสม ทำให้มีการช่วงชิงราคาและการซื้อขายที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร หากไม่ศึกษาให้ถี่ถ้วนอาจทำให้ขาดทุนหรือไม่สามารถขายเหรียญได้ทัน

Source :
https://money.kapook.com/view248329.html
https://www.moneybuffalo.in.th/cryptocurrency/nft-cryptocurrency-blockchain
https://www.happeningandfriends.com/article-detail/338
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://ecommerce-platforms.com/th/articles/the-environmental-impact-of-nfts

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment