[Lyrics] Kim Jaehwan – Without You (그대가 없어도 난 살겠지) With. HYNN

Without You (그대가 없어도 난 살겠지)

With. HYNN (박혜원)

3rd Mini Album : Change
Release : 7 เมษายน 2564

เนื้อเพลง

ตรงนั้นเหลือเพียงแค่ฉันคนเดียวอีกแล้ว
ฉันคนนี้ที่เคยได้เดินร่วมทางกับเธอ
ทั้งทรมานอย่างสาหัสและเจ็บปวดอย่างมากมาย
บนที่อันว่างเปล่าของเธอ

เป็นฉันคนเดียวอีกแล้วเหรอที่ยังมีเยื่อใย
อยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยเราในวันนั้น
ในความทรงจําเหล่านั้น ฉันพูดอะไรออกไปไม่ได้เลย
หยดน้ําตาที่เคยอดกลั้นมันไว้

ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแม้ไม่มีเธอ
ฉันคงได้ไปมีรักครั้งใหม่กับใครคนอื่น
เมื่อได้ผ่านเวลาที่หมุนเปลี่ยนไป
มันก็เป็นแค่เพียงความรักที่จบลงไปแล้ว

อย่างน้อยให้มันหลงเหลือเป็นความทรงจํา
แค่ความทรงจําของเธอที่มองมาและยิ้มให้ฉัน
เมื่อค่ำคืนที่เธอแสนเกลียดชังมาถึง
แม้ว่าการจากลามันจะยากเย็นสักแค่ไหน

เมื่อพระอาทิตย์กําลังตกดิน
ฉันเดินไปบนถนนเส้นนี้ที่เคยอยู่ด้วยกันกับเธอที่จากไป
ฉันยังจดจําตอนที่ใจสั่น ตอนที่ทุกอย่างมันเป็นไปได้ด้วยดี
ในใจลึกๆ ของฉันมันยังเจ็บปวดขึ้นมา

ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแม้ไม่มีเธอ
ฉันคงได้ไปมีรักครั้งใหม่กับใครคนอื่น
เมื่อได้ผ่านเวลาที่หมุนเปลี่ยนไป
มันก็เป็นแค่เพียงความรักที่จบลงไปแล้ว

อย่างน้อยให้มันหลงเหลือเป็นความทรงจํา
แค่ความทรงจําของเธอที่มองมาและยิ้มให้ฉัน
เมื่อค่ำคืนที่เธอแสนเกลียดชังมาถึง
แม้ว่าการจากลามันจะยากเย็นสักแค่ไหน

ฉัน…
ช่วงเวลานั้นที่ฉันทั้งรัก
และเคยเกลียดมันไปพร้อมกัน
มันจะย้อนกลับมาอีกครั้งหรือไม่

ฉันจะใชชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความทรงจํา
เพราะอยู่ต่อไปแค่ด้วยรักไม่ได้อีกแล้ว
เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
มันก็เป็นแค่เพียงความรักที่จบลงไปแล้ว

ฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปแม้เธอจะหายไป
ใช้ชีวิตต่อไปราวกับไม่เคยมีเธอ
เมื่อค่ำคืนนี้ที่ยาวนานนี้ผ่านไปและวันพรุ่งนี้มาถึง
ฉันจะพยายามลบเลือนมันออกไป

ตลอดกาล
ตลอดกาล

คือกซเซ นันโต ฮนจา
คือแดเอ กิล วีเอ อิซซอทตอนแนกา
โมจิลเกโด กูรอซตอน โต มานี อาพัซตอน
คือแดเอ พิน จารีกา

มีรยอนอิลกา โต ฮนจา
เกอรีเอ มุลดือรอ อิซซอทตอน คือ นัล
ฮนจา มารี ออบซอดตอน คือ คีออก ซกเกซอ
ชามาวัซตอน นุนมุลรี

คือแดกา ออบซอโด นัน ซัลเกซจี
ทารึน ชารัมกวา ซารังฮาเกซจี
โต คเยจอลลี จีนาโก กอทตา โบมยอน
จีนากัน ชารังอิล ปุนนียา

ซูออกกีราโด ทัมมา คาเกซจี
นัล โบมยอ อุซซอจูดอน คือ คีออกมัน
คือแดกา มีวอจีนึน คีพพึน บัมมี โอมยอม
อีบยอลรึน ออรยอวอโด

โนอึล จีนึน นัล ฮนจา
มอลลีจิน คือแดวา มอมุลดอน อี กิล
โมดึน เด ทา โชวัดตอน ซอลเลอิม คีออกแฮ
คาชึม คีพพี อาพาวา

คือแดกา ออบซอโด นัน ซัลเกซจี
ทารึน ชารัมกวา ซารังฮาเกซจี
โต คเยจอลลี จีนาโก กอทตา โบมยอน
จีนากัน ชารังอิล ปุนนียา

ซูออกกีราโด ทัมมา คาเกซจี
นัล โบมยอ อุซซอจูดอน คือ คีออกมัน
คือแดกา มีวอจีนึน คีพพึน บัมมี โอมยอม
อีบยอลรึน ออรยอวอโด

นัน..
แนทา ซารังแฮทตอน
โต มีวอแอซซอดตอน
คือแตกา โทราอลกา

ซูออกมันนือโร ชาราคาเกซจี
ซารังมันนือโณ อัน ดเวนึน กอนีกา
ซิกัน ฮือรือโก ซัลดา โบมยอน
จีนากัน ซารังอิล ปุนนียา

คือแดกา ชาราจยอโด นัน ซัลเกซจี
วอนแร ออบตอน กอซชอรอม ชานึน กอจี
คีพพึน บัมมี จีนาโก แนอิลรี อล แตมยอน
คือแตน นอล อีจอ บลเก

ยองวอนฮี
ยองวอนฮี

그곳에 난 또 혼자
그대의 길 위에 있었던 내가
모질게도 굴었던 또 많이 아팠던
그대의 빈 자리가

미련일까 또 혼자
거리에 물들어 있었던 그 날
혼자 말이 없었던 그 기억 속에서
참아왔던 눈물이

그대가 없어도 난 살겠지
다른 사람과 사랑하겠지
또 계절이 지나고 걷다 보면
지나간 사랑일 뿐이야

추억이라도 담아 가겠지
날 보며 웃어주던 그 기억만
그대가 미워지는 깊은 밤이 오면
이별은 어려워도

노을 지는 날 혼자
멀어진 그대와 머물던 이 길
모든 게 다 좋았던 설레임 기억해
가슴 깊이 아파와

그대가 없어도 난 살겠지
다른 사람과 사랑하겠지
또 계절이 지나고 걷다 보면
지나간 사랑일 뿐이야

추억이라도 담아 가겠지
날 보며 웃어주던 그 기억만

그대가 미워지는 깊은 밤이 오면
이별은 어려워도 난

내가 사랑했던
또 미워했었던
그때가 돌아올까

추억만으로 살아가겠지
사랑만으론 안 되는 거니까

시간이 흐르고
살다 보면 지나간 사랑일 뿐이야

그대가 사라져도 난 살겠지
원래 없던 것처럼 사는 거지
깊은 밤이 지나고 내일이 올 때면
그땐 널 잊어볼게

영원히
영원히

เนื้อเพลง – คำอ่าน – คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้
ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ Yves__eve เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว

Original Link : https://youtu.be/EnE6rbpbqvw

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment