[Lyrics] Kim Jae Hwan – Begin Again (안녕하세요)

Another

1st Mini Album
Release : 20 พฤษภาคม 2562

เนื้อเพลง

เหมือนทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหว ทุกครั้งที่ผมคิดไปถึงคุณ

แม้จะมีเพียงห้วงลมหายใจที่พรั่งพรูออกมา

ตอนนี้ผมรู้แล้วล่ะ ว่าคุณต้องพบเจอกันเรื่องราวหนักหนามามากเพียงไหน

ความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนเอาไว้

ไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงไปของผม

เราแยกทางกันไปขณะที่คุณต้องร้องไห้เพียงลำพัง

ผมมีชีวิตเบื้องหลังอยู่ไปแบบนั้น

ข่าวคราวของคุณหล่นโปรยปรายลงมาพร้อมสายฝนแสนเศร้า

หลั่งไหลลงมาฉับพลันในวันที่แสงแดดสดใส

คำบอกลาของสองเรา

เริ่มเปียกปอนอยู่ใต้แสงอาทิตย์

ในวันนั้น วันแห่งน้ำตาหยดสุดท้ายของเรา

มาโบยบินให้สูงขึ้นไปยังฟากฟ้าไกลกันนะครับ

บินสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป

มาเริ่มต้นกันใหม่

พร้อมกับคำทักทายสวัสดี

ย้อนกลับไปยังช่วงเวลาล้ำค่าของสองเรา

ตราบใดที่เราหยุดคำบอกลาที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ได้

ลบเลือนวันนั้นที่คุณเลือกที่จะเดินจากไป

เหมือนทุกสิ่งหยุดเคลื่อนไหว ทุกครั้งที่ผมคิดไปถึงคุณ

ผมไม่รู้เลยว่ากำลังจะมุ่งหน้าไปยังทิศทางไหน

ได้แต่หัวเราะให้กับตัวเองที่เดินหลงทาง เหมือนสูญเสียจิตวิญญาณไปเลย

ข่าวคราวของคุณหล่นโปรยปรายลงมาพร้อมสายฝนแสนเศร้า

หลั่งไหลลงมาโดยบังเอิญในวันที่แสงแดดสดใส

คุณไม่อาจอยู่ข้างกายผมได้อีกแล้ว

เปียกปอนอยู่ใต้แสงอาทิตย์

จากหยดน้ำตาสุดท้ายของเราในวันนั้น

มาโบยบินให้สูงขึ้นไปยังฟากฟ้าไกลกันนะครับ

บินสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป

มาเริ่มต้นกันใหม่

พร้อมกับคำว่า คิดถึงนะ

หากผมสามารถย้อนเวลากลับไปในตอนนั้นได้

ผมจะหยุดคำบอกลาที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ไว้

ลบเลือนวันนั้นที่คุณเลือกที่จะเดินจากไป

ล็อคความทรงจำอันแสนสุขเหล่านั้นไว้

คุณจะได้พบเจอแต่เพียงความสุขใจ

ให้คำภาวนาของเราในวันนั้น

คอยเติมเต็ม

เพียงเราสอง ลอยล่องไปเหนือหมู่มวลเมฆ

มาโบยบินให้สูงขึ้นไปยังฟากฟ้าไกลกันนะครับ

บินสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป

มาเริ่มต้นกันใหม่

พร้อมกับคำทักทายสวัสดี

ย้อนกลับไปยังวันที่เราต่างก็รู้สึกผิดหวัง

ตราบใดที่เราหยุดคำบอกลาที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ได้

ลบเลือนเวลานั้นไป

มาโบยบินให้สูงขึ้นไปยังฟากฟ้าไกลกันนะครับ

บินสูงขึ้นไป สูงขึ้นไป

มาเริ่มต้นกันใหม่

พร้อมกับคำว่า คิดถึงนะ

หากย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลานั้นได้

ผมจะหยุดคำบอกลาที่ไม่น่าเกิดขึ้นนี้ไว้

ลบเลือนวันนั้นที่คุณเลือกที่จะเดินจากไป

อา มา นอล แซง กัก คา นึน คอน กา พวา มอม ชวอ ซอ ซอ

คุด ชี ฮัน ซู มึล คือ รี คิล เก ชวี จี อัน โก โด

อี เจน อัล กอด กัท ทา นี กา คยอ กึน กอล

แน กา พยอน ฮา นึน ทง งัน

คือ คึน อา พือ มึล ซุม กี มยอ

ฮน จา อู รอท ซึล คือ รอค เค ตอ นัน

คือ ทวิด โม ซือ บือ โร ซา นึน นา

แฮท ซัล คา ดึก คัน นัล อู ยอน นี โซ ดา จี ดอน

นอ เย โซ ชิก กัท ดอน ซึล พึน พี

อี มี พอ รอ จยอ บอ ริน อี บยอ เร

แฮท บิด มา จอ ชอก ชยอ บอ ริน

คือ นา เร อู รี มา จี มัก นุน มุล

อู รี ชอ ฮา นือ รึล นา รา ทอ มอล รี

Fly High High

ทา ชี ชี จัก เค

อัน นยอง ฮา เซ โย รัน มัล บู ทอ

คัน จอล แฮท ดอน ชี จอล คือ แต โร คา

ชัล มด ทเวน อี อี บยอ รึล มา กา ยา มัน แฮ

คือ ชี กา นึล ชี วอ นัล ตอ นัน คือ ฮา รู รึล

อา มา นอล แซง กัก คา นึน คอน กา พวา มอม ชวอ ซอ ซอ

คิน ชี กา นึล โพ แน โด ออ ดิน จี โม รึล

นอก นา กัน แน โม ซือ เบ ฮอ ซู ซึม ชิด นึน กอ

แฮท ซัล คา ดึก คัน นัล อู ยอน นี โซ ดา จี ดอน

นอ เย โซ ชิก กัท ดอน ซึล พึน พี

อี เจน แน คยอ ทิล ซู กา ออบ ดา มยอ

แฮท บิด มา จอ ชอก ชยอ บอ ริน

คือ นา เร อู รี มา จี มัก นุน มุล

อู รี ชอ ฮา นือ รึล นา รา ทอ มอล รี

Fly High High

ทา ชี ชี จัก เค

โพ โก ชิพ พอ โย รัน มัล บู ทอ

ทล ริล ซู อิท ดา มยอน คือ ซุน กา นือ โร

ชัล มด ทเวน อี อี บยอ รึล มา กึล ซู อิท เก

คือ ชี กา นึล ชี วอ นัล ตอ นัน คือ ฮา รู รึล

โช วัท ดอน คือ คี ออก ดือ เร คัด ชยอ

คือ แดน แฮง บก มัน ฮา กิล

อู รี แฮท ดอน คือ นา เร คี โด ดือ รี

คา ดึก ชา อิท ซึล

ชอ คู รึม วี โร อู รี ทู รี ซอ

อู รี ชอ ฮา นือ รึล นา รา ทอ มอล รี

Fly High High

ทา ชี ชี จัก เค

อัน นยอง ฮา เซ โย รัน มัล บู ทอ

คัน จอล แฮท ดอน ชี จอล คือ แต โร คา

ชัล มด ทเวน อี อี บยอ รึล มา กา ยา มัน แฮ

ชี กา นึล ชี วอ

ชอ ฮา นือ รึล นา รา ทอ มอล รี

Fly High High

ทา ชี ชี จัก เค

โพ โก ชิพ พอ โย รัน มัล บู ทอ

ทา ชี ทล ริล ซู อิท ดา มยอน คือ ซุน กา นือ โร

ชัล มด ทเวน อี อี บยอ รึล มา กึล ซู อิท เก

คือ ชี กา นึล ชี วอ นัล ตอ นัน คือ ฮา รู รึล

 

아마 널 생각하는 건가 봐 멈춰 서서

굳이 한숨을 그리 길게 쉬지 않고도

이젠 알 것 같아 네가 겪은걸

내가 변하는 동안

그 큰 아픔을 숨기며

혼자 울었을 그렇게 떠난

그 뒷모습으로 사는 나

햇살 가득한 날 우연히 쏟아지던

너의 소식 같던 슬픈 비

이미 벌어져버린 이별에

햇빛마저 적셔버린

그날에 우리 마지막 눈물

우리 저 하늘을 날아 더 멀리

Fly High High

다시 시작해

안녕하세요란 말부터

간절했던 시절 그때로 가

잘못된 이 이별을 막아야만 해

그 시간을 지워 날 떠난 그 하루를

아마 널 생각하는 건가 봐 멈춰 서서

긴 시간을 보내도 어딘지 모를

넋 나간 내 모습에 헛웃음 짓는 거

햇살 가득한 날 우연히 쏟아지던

너의 소식 같던 슬픈 비

이젠 내 곁일 수가 없다며

햇빛마저 적셔버린

그날에 우리 마지막 눈물

우리 저 하늘을 날아 더 멀리

Fly High High

다시 시작해

보고싶어요란 말부터

돌릴 수 있다면 그 순간으로

잘못된 이 이별을 막을 수 있게

그 시간을 지워 날 떠난 그 하루를

좋았던 그 기억들에 갇혀

그댄 행복만하길

우리 했던 그날의 기도들이

가득 차 있을

저 구름위로 우리 둘이서

우리 저 하늘을 날아 더 멀리

Fly High High

다시 시작해

안녕하세요란 말부터

간절했던 시절 그때로 가

잘못된 이 이별을 막아야만 해

시간을 지워

저 하늘을 날아 더 멀리

Fly High High

다시 시작해

보고싶어요란 말부터

다시 돌릴 수 있다면 그 순간으로

잘못된 이 이별을 막을 수 있게

그 시간을 지워 날 떠난 그 하루를

เนื้อเพลง – คำอ่าน – คำแปลในหน้าเว็บไซต์นี้
ทาง WIN:D Park ได้ขออนุญาตคุณ Kie-INF เพื่อใช้ในการเผยแพร่แล้ว

Original Link :
https://kieinf.blogspot.com/2019/05/thai-translation-kim-jae-hwan-begin.html

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment