[Jjaenie Times] EP.08 : บรรยากาศการถ่ายโฆษณา LiZ4EVER

งานโฆษณาเดี่ยวครั้งแรกของแจฮวานมาแล้ว.. ชมภาพบรรยากาศการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาของ LiZ4EVER.. จะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลย!

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment