[Jjaenie Times] EP.06 : บรรยากาศกิจกรรมช่วงโปรโมท 안녕하세요 (Begin Again)

บรรยากาศช่วงการโปรโมทอัลบั้มเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวของคิมแจฮวาน ตั้งแต่การอัดเพลง, Press Conference, ขึ้นรายการเพลง และกิจกรรม Fan Sign.. พร้อมเจอคนคุ้นเคยที่โปรโมทในช่วงเวลาเดียวกันด้วย.. จะเป็นอย่างไร ไปชมกันเลย!

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment