ข้อมูลตามตารางนี้เป็นการรวบรวม Giveaway ภายในงาน 2022 KIM JAEHWAN “I_MY_ME_MINE” FAN CONCERT IN BANGKOK จากแท็ก #I_MY_ME_MINE_BKK วินดึทุกท่านสามารถทวีตผ่านแท็กดังกล่าวและทางทีมงานจะดำเนินการรวบรวมในหน้านี้.. หากพบข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูล โปรดติดต่อทาง DM @kjh_windpark

แล้วมาพบและสนุกกัน! 3 กันยายนนี้ ณ MCC Hall, The Mall Lifestore งามวงศ์วาน

This table contains information from the 2022 KIM JAEHWAN “I MY ME MINE” FAN CONCERT IN BANGKOK giveaway from the hashtag #I_MY_ME_MINE_BKK. You can tweet using this tag, and the team will collect it on this page. If any incorrect information is discovered or if you wish to change information, please contact @kjh windpark via DM.

Let’s get together and have some fun! at MCC Hall, The Mall Lifestore Ngamwongwan on 3 September.

สำหรับข้อมูลในหน้านี้เป็นข้อมูลถึงวันที่ 3 กันยายน เวลา 09:40 น. เท่านั้น.. สำหรับ Giveaway ชิ้นอื่นๆ สามารถติดตามได้ทาง #I_MY_ME_MINE_BKK
For the information on this page is last update on September 3 at 9:40AM.. For other giveaways, follow via #I_MY_ME_MINE_BKK.

หมายเหตุ : เนื่องจากมีภาพจำนวนมาก ข้อมูลในหน้านี้จะดาวน์โหลดนานพอสมควร โปรดรอการแสดงผลสักครู่
Note : Due to the large number of images The information on this page will be downloaded for quite some time. Please wait a moment for the display.

รูปตัวอย่างประเภทผู้แจกรายละเอียดID
Fbsjk-Mnak-AAr-BGSticker, RingSoawaparkH Twitter#133
Fbsivlaac-AAVxn-FPhotocardjae_hwan_jae Twitter#132
Fbs-Nme7-VQAEr-LQXFace Mask, KeychaindoubleRwind0527 Twitter#131
Fbr-Chih-Vs-AAVc-AyBow, Ring, Postcardminhimmmm Twitter#130
Fbqlj-HCUUAAe-S8mRing _jaen0527 Twitter#129
Fbqf4-EVVUAAf8-SIGiftsetnboth22 Twitter#128
Fbqf-FF0-UEAE5b-Q1Photocard, Polariod, CupsleeveVanmai_jjlove Twitter#127
Fbqc8k-La-AAELFXUGriptok, Photocard, Giftsetbetelleaves Twitter#126
Fbq-Z8uia-QAAx-Nm8Postcardfluffy25cm Twitter#125
Fbq-Un-Fya-AAAw-C78Photolanatty13 Twitter#124
Fbq-TWl-ZVQAI2-ScgPhoto Cardkjh_windpark Twitter#123
Fbq-TO61-Uc-AA1uv-ILucky Red Packet KyumJayHwan Twitter#122
Fbq-RF7h-UYAAFCXBPolariodJanjuju_ Twitter#121
ym82xe6t-We7c1l4qBrooch, Photoinnaynayn Twitter#120
Fbq-Ofskac-AI9-BihTransparent CardAboly13 Twitter#119
Fbq-LFo-Cag-AEk-O57KeychainHoneyHwanJ Twitter#118
Fbq-Dxh-Oa-MAAyo60Sticker, Alluretoey_horm, exzsungfle, jaejaeny_ Twitter#117
Fbp-Mgv-VQAIj1-AyStickerdaisyhwanmay Twitter#116
Fbp-COPa-AAE83-CIPhotocardarmy_mitalely Twitter#115
Fbp8-KMga-IAAk-RZDCandyJJOOYY0917 Twitter#114
w-Tz-qyo-Sl-Uh1-RGzBrooch, KeychainLOVE_U_KJH Twitter#113
Fbpv-Qcr-VQAEv3-S0Sticker, PhotocardJH270596 Twitter#112
Fbpp57e-UIAEyhbyPhotocard ,ID Photo, Jellycarbohydrates94 Twitter#111
Fbpp-U5-a-UAAa0-ONRing (Made-to-Order)dek2naraktesudd Twitter#110
Fbpj4sra-QAAo-XVJPostcard, PolariodWORLD_CH_S Twitter#109
Fas-B528-UYAMYWXYPhotocardIcekwan527 Twitter#108
Fbo5-Dt-KVEAAGj6-JAcrylic Standy, Keyring, Multipurpose Cloth__realplueay Twitter#107
Fbo1r-BSa-QAAMr2-QClay HairclipNooployb Twitter#106
Fbolerk-VUAcm4-M
Fbole4i-VEAA7i-Ax
Candle, Scratch CardJ_Ammm1208 Twitter#105
Fb-Q6ejb-WYAEw-KZKPhoto Cardisnamemyy Twitter#104
Fbo-Pxp-UYAEtdglSticker mellomyyy Twitter#103
Fa-H92eh-UEAAWPknFram CardJinsupa Twitter#102
h-St-N2-F6sro1i-JHHpCard, Photo, Paper Bagwiwintwit Twitter#101
Fbn-ZY2ag-AAT8-Z4Bracelet, Stickeryeolmint Twitter#100
Fbn68-Swa-IAA8-Z5kSticker teenyJ527 Twitter#99
KJH_IMMM_GiveawayGriptok Coco_njan Twitter#98
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard jaejae2627 Twitter#97
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spray CardLuckyfully Twitter#96
KJH_IMMM_GiveawayKeychain, Postcard, Lightstick Ribbon, Photocardjjkkkhhhw Twitter#95
KJH_IMMM_GiveawayPostcard821Saidthat Twitter#94
KJH_IMMM_GiveawaySticker, Snack, Photocardjhwanstory, paoiizz Twitter#93
KJH_IMMM_GiveawayStickerlillada18 Twitter#92
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spray Card, Sticker_iimooyaa Twitter#91
KJH_IMMM_GiveawaySnackgiggy1004 Twitter#90
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, CookiesPpear_SH Twitter#89
KJH_IMMM_GiveawayCapdowhateverwant Twitter#88
KJH_IMMM_Giveaway
KJH_IMMM_Giveaway
Candle + Postcard Set, StickerFuertes_lluvias, mmdhwan Twitter#87
KJH_IMMM_GiveawayBow Giftchaaditt Twitter#86
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard, PostcardHwandebbyD Twitter#85
KJH_IMMM_GiveawayX-Standeewiwintwit Twitter#84
KJH_IMMM_GiveawayHand Mirror, Sticker, Hair Band0920answer Twitter#83
KJH_IMMM_GiveawayPolaroid, ID Photocarbohydrates94 Twitter#82
KJH_IMMM_GiveawayLozenge team_wiwind Twitter#81
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard_fcsmile Twitter#80
KJH_IMMM_GiveawayFiction Bookmiminminni Twitter#79
KJH_IMMM_GiveawayHand BandBumyin Twitter#78
KJH_IMMM_GiveawaySoaptaimtaim_ Twitter#77
KJH_IMMM_GiveawayHair Bandnnnilacha Twitter#76
KJH_IMMM_GiveawayLightstick Bandminhimmmm Twitter#75
KJH_IMMM_GiveawayTalismanklinteenlovekjh Twitter#74
KJH_IMMM_GiveawayBracelet, Stickerjjrx99 Twitter#73
KJH_IMMM_GiveawayInhalersdreye_ Twitter#72
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Photo Booth, Keychainbabysonsonnie Twitter#71
KJH_IMMM_GiveawayMini Bag, Mini KeychainMinnyywan Twitter#70
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard_kkkanokkk Twitter#69
KJH_IMMM_GiveawayNecklacePpairchariSs2 Twitter#68
KJH_IMMM_GiveawayBroochjaeniiptc Twitter#67
KJH_IMMM_GiveawayKeychainN9705 Twitter#66
KJH_IMMM_GiveawayCup Bagchxxlx1110_ Twitter#65
KJH_IMMM_GiveawayKeychainKung_Spirit89 Twitter#64
KJH_IMMM_GiveawayMemo Padnnnngrp, merryx__ Twitter#63
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Stickerkimjh199x_ Twitter#62
KJH_IMMM_GiveawayFace Maskjannaddicted Twitter#61
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Stickerthuntp__ Twitter#60
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Photo, Stickerkimjaehnew Twitter#59
KJH_IMMM_GiveawayKeychainRyanJan_ Twitter#58
KJH_IMMM_GiveawayHair Bandjhwannnnn Twitter#57
KJH_IMMM_GiveawayMockup Talismanno_on0527, jiipyo_ Twitter#56
KJH_IMMM_GiveawayMini Sologan, Postcard, Stickerkwaneoykwanma Twitter#55
KJH_IMMM_GiveawayPen Ballsteepala555 Twitter#54
KJH_IMMM_GiveawayPhotocardibUm_NPS Twitter#53
KJH_IMMM_GiveawayKeychainbfxpst Twitter#52
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Standy, Framecardpandaiiniin Twitter#51
KJH_IMMM_GiveawayEarringaomsin0942 Twitter#50
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Spray cardharley_ruru, NK_LoveUSUK Twitter#49
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Keychain, Photo IDndcy_2721 Twitter#48
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spraysaiimns, niinewarch27 Twitter#47
KJH_IMMM_GiveawayLightstick Band_cia0905 Twitter#46
KJH_IMMM_GiveawayHoly Water, HatAuiAhuii Twitter#45
KJH_IMMM_GiveawayPostcard, Stickerjaenyyy_k Twitter#44
KJH_IMMM_GiveawayPolymer Clay Broochalizarinxxx Twitter#43
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spray, StickerWinkkiki_527 Twitter#42
KJH_IMMM_GiveawaySticker, Card Holdertarnimnimmir Twitter#41
KJH_IMMM_GiveawayInhalerpCreamCake Twitter#40
KJH_IMMM_GiveawayFiction BookSirinyyy Twitter#39
KJH_IMMM_GiveawayMirrorchickynew156 Twitter#38
KJH_IMMM_GiveawayPhoto Keychainjaejaeny Twitter#37
KJH_IMMM_GiveawayFolding Fanbbaekly__, pwxbbh, gyujew__ Twitter#36
KJH_IMMM_GiveawayMini Card, Mini StandyDM_TS Twitter#35
KJH_IMMM_Giveaway
KJH_IMMM_Giveaway
Frame Card, Keychainssusundayy Twitter#34
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard, Albumjaehwanismybf Twitter#33
KJH_IMMM_GiveawayKeychainqtyjaehwan Twitter#32
KJH_IMMM_GiveawayInhaler, Stickeryinglekpikaboo Twitter#31
KJH_IMMM_GiveawayHand Mirror__CTCHO Twitter#30
KJH_IMMM_GiveawaySticker, InhalerPhungze_wp Twitter#29
KJH_IMMM_GiveawayPoster, Keychainforfunforfar Twitter#28
KJH_IMMM_GiveawayKeychain, Reusable Cupholderjjaenwoong Twitter#27
KJH_IMMM_GiveawayHair Banditchyfar Twitter#26
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spraymanowmikokow Twitter#25
KJH_IMMM_GiveawayGiftsetJingbellbuddy Twitter#24
KJH_IMMM_GiveawayPurse, Polariod, Sticker, Tote Bagbbeeaauuty_627 Twitter#23
KJH_IMMM_Giveaway
KJH_IMMM_Giveaway
Sticker, Postcard, Alcohol Spray cherishwang__ Twitter#22
KJH_IMMM_GiveawaySoaprratcharcr Twitter#21
KJH_IMMM_GiveawayTicketPuppyJ_527 Twitter#20
KJH_IMMM_GiveawayMagnet beauty_nut Twitter#19
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Spray, Stickermyung_may Twitter#18
KJH_IMMM_GiveawayPhotocard, Postcardnnnilacha Twitter#17
KJH_IMMM_GiveawaySticker, Notepad, Photocardnut_kijtavon Twitter#16
KJH_IMMM_GiveawayMirror Keychain, Sticker, Buttonscwdk_ Twitter#15
KJH_IMMM_GiveawayFace Mask, Inhalerchamilepeach Twitter#14
KJH_IMMM_GiveawayKeychain, Mockup Lotterypronjarat3424 Twitter#13
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol Gel, Photocardmmmiiilllkkkyyy Twitter#12
KJH_IMMM_GiveawayKeychainHeiioHeiioPang Twitter#11
KJH_IMMM_GiveawayHair Band, Hair Clip, Wet Tissuehwanjaee Twitter#10
KJH_IMMM_GiveawayPhotocardddiamu Twitter#9
KJH_IMMM_GiveawayAlcohol SprayHwan_JanJamdOO Twitter#8
KJH_IMMM_GiveawayStickeryamzantjj Twitter#7
KJH_IMMM_GiveawayFolding Fanppxmh90 Twitter#6
KJH_IMMM_GiveawayHair Band, StickerMinmeun Twitter#5
KJH_IMMM_GiveawayKeychain, Alcohol Spraykueunallrise Twitter#4
KJH_IMMM_GiveawayStickerearnsnt_ Twitter#3
KJH_IMMM_GiveawayID Photojaenycheek Twitter#2
KJH_IMMM_GiveawayKeychainCavelyshimnamja Twitter#1