โปรดดำเนินการโอนเงินภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อ
เพื่อให้ทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบและยืนยันสถานะอีกครั้ง


[tc_order_confirmation]

ยืนยันการโอนเงิน

ตรวจสอบได้จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ
โปรดระบุ Order ID ในของสลิปเพื่อทำการตรวจสอบ (สามารถใส่ใน Note หรือทำ Text คาดทับได้)