โปรดดำเนินการโอนเงินภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อ
เพื่อให้ทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบและยืนยันสถานะอีกครั้งยืนยันการโอนเงิน

ตรวจสอบได้จากหน้าโปรไฟล์ของคุณ
โปรดระบุ Order ID ในของสลิปเพื่อทำการตรวจสอบ (สามารถใส่ใน Note หรือทำ Text คาดทับได้)