ตรวจสอบได้จากหน้าของ Page365
ต้องเป็นหมายเลขที่ตรงกับระบบ Page365
โปรดระบุ Order ID ในของสลิปเพื่อทำการตรวจสอบ (สามารถใส่ใน Note หรือทำ Text คาดทับได้)