โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการกรอกใบสมัครร้านค้า

• การยื่นใบสมัครนี้เป็นการยื่นเพื่อดำเนินการคัดเลือกเท่านั้น
• การกรอกใบสมัครนี้ถือว่าเป็นการยืนยันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ประกาศเรียบร้อยแล้ว
• สำหรับรูปภาพประกอบ ทั้งสินค้าที่จะดำเนินการขาย, หรือ รูปโปรโมท (ถ้ามี), หรือ Logo ร้านค้า (ถ้ามี) ทางทีมงานจะให้ส่งอีกครั้งหลังจากการยืนยันการเข้าร่วมงาน เพื่อจัดทำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์และโปรโมทใน SNS ต่างๆ