ข้อมูลตามตารางนี้เป็นการรวบรวมจากแท็ก #KJHwindparkFEST วินดึทุกท่านสามารถทวีตผ่านแท็กดังกล่าวและทางทีมงานจะดำเนินการรวบรวมในหน้านี้

– หากพบข้อมูลผิดพลาด หรือต้องการเปลี่ยนข้อมูล โปรดติดต่อทาง DM @windpark_fest
– หน้านี้เหมาะสำหรับการดูในรูปแบบแนวนอน

รูปตัวอย่างประเภทAccountวิธีการรับรายละเอียด
Eqk-XJBSUUAMhhyuHand Mirror@aomsinbypigรับหรือแลก[Twitter]
Eqj6j3-OUw-AI1tm5Mini Fiction@miminminniรับหรือแลก[Twitter]
Eqj-Dz-Hh-Uc-AEg-MtfPhotocard / Sticker@JH270596รับหรือแลก[Twitter]
Eqglv-CXVk-AAjw-Zqส.ค.ส.@iamabxxzรับหรือแลก[Twitter]
Eqglv-CXU0-AEu-M7pส.ค.ส.@iamabxxzรับหรือแลก[Twitter]
Eqe-ks-HVEAEod-GPส.ค.ส.@Rebel_Belle_PRMรับหรือแลก[Twitter]
Eq-XBa9y-Uc-AAObm-Xส.ค.ส.@fluffy25cmรับหรือแลก[Twitter]
Eq-Vr-CWx-Vo-AAx-X3lส.ค.ส.@myung_mayรับหรือแลก[Twitter]
Eq-Vgbqt-VEAIt-H-QAcrylic Keyring@AuiAhuiiรับหรือแลก[Twitter]
Eq-VVytr-Vo-AISD70ส.ค.ส.@pppakpraew_กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eq-UX8-Ev-Vo-AEIV8vMirror / Keyring@AuiAhuiiรับหรือแลก[Twitter]
Eq-UPz-ZNU0-AAu3d8ส.ค.ส.@Bluejeannnnรับหรือแลก[Twitter]
Eq-D-l-Nc-U0-AARb-WAส.ค.ส.@pCreamCakeกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eq-QH1-Ne-VQAMNv-RYHand Mirror@__CTCHORT และแสดงทวีตนี้[Twitter]
Eq-Pvzt6-Vg-Ak-RXWOส.ค.ส.@pangkaowjaowรับหรือแลก[Twitter]
Eq-Prr-B9-UYAEq-UQ1ส.ค.ส.@mmadamusรับหรือแลก[Twitter]
Ep-XNCO5-U0-AI26zuส.ค.ส.@ttangjh2713รับหรือแลก[Twitter]
Eq-PL4-PUYAEFqd-Jส.ค.ส.@TLionheart1997กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eq-LZZTEVo-AEOh-Rdส.ค.ส.@zommzomzomติดต่อทาง DM[Twitter]
-ส.ค.ส.@miminminniกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@jannaddictedกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eq-KXPZo-Uc-AY9-NeqPostcard / Sticker@ishappy_nกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eq-KQEl-WVg-AEgvg-JPostcard / Hand Mirror@aewmnrกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@Bluejeannnnกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@HWANGKIM_Aกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
ADfx5-i5-Ak-BllnpKey ring / Photocard / Book mark@Dawny_angangจับสลากของขวัญ[Twitter]
Ep-PS-USUUAAfd-Ifส.ค.ส.@hwanjaeeMention / DM[Twitter]
Ep-c-BLSVQAAv-Iq-NPostcard / Brooch@iifirstpกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Y2dKXz8kPostcard Hologram / Sticker card / Keyring @ChompootoonRT และแสดงทวีตนี้[Twitter]
Ep-S7-Tn-EU0-AEV006ส.ค.ส.@captain852__กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Epf-Oi-K2-Vo-AEl0u5Postcard / Stickers / Boarding Pass@babysonsonnieกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Epco40-BVg-AU74-S0Hand Spray@wsttt_ / @JST1110_กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eoe3-y-CUYAITv8aส.ค.ส.@Fuertes_lluviasกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Ep-Sdy-PRVEAAo8-Kส.ค.ส.@JH270596กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Ep-Qb-X5-JUc-AYZvngส.ค.ส.@NamtanPNnกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Ep-QZumy-UUAIwxzhส.ค.ส.@firstjusenกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@Mkaewsongsriกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Ep-NTt-QOU0-AUz-XTส.ค.ส.@maymaterialกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Ep-Nu0-Hf-Vo-AA1-ET7Sticker@Fuertes_lluviasโหวต SMA 275+ Vote[Twitter]
Ep-M1ykx-Uc-Aca-Ij-Iส.ค.ส.@ChompootoonMention / กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@KhamJae_hกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@janew8434กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Screen-Shot-2563-12-28-at-15-44-19ส.ค.ส.@LufernPLCYกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
Eoi5m-MCVEAEe-RDvส.ค.ส.@jaeainnรับหรือแลก[Twitter]
Eoe-A-bu-VEAAWSp-Gส.ค.ส.@kimjaehnewรับหรือแลก[Twitter]
Eoe-A-bt-VQAAZw92ส.ค.ส.@kimjaehnewรับหรือแลก[Twitter]
-Mini Fiction@pCreamCakeรับหรือแลก[Twitter]
-ส.ค.ส.@moomyoonกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@xxxqbb_กรอกแบบฟอร์ม[Twitter]
-ส.ค.ส.@maymarchxกรอกแบบฟอร์ม[Twitter]