ทางทีมงานเว็บไซต์วินดึพาร์ค (WD:P) ได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถรับชมคอนเทนท์ต่างๆ ของคิมแจฮวานได้อย่างสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้ง SNS ที่มีการนำเสนอเนื้อหาและ Infographic สรุปข้อมูลต่างๆ

เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการและมีทิศทางที่น่าสนใจ ทางทีมงานใคร่ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกท่านตามรายละเอียดฟอร์มด้านล่างนี้

ขอขอบพระคุณที่ติดตามและเข้าชมเว็บไซต์ของเรา มา ณ ที่นี้