เว็บไซต์ WIN:D Park มีจุดประสงค์ในการสร้าง Community Site สำหรับคนรักคิมแจฮวาน
โดยได้มีการรวบรวมเนื้อหามาจากหลายหลายพื้นที่และหลากหลายแหล่งข้อมูล

ทั้งนี้เพื่อการนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องที่สุด ทาง WIN:D Park ได้แบ่งรูปแบบการนำเสนอข้อมูลดังนี้

.


.

เนื้อหาข้อมูลจากต้นสังกัด / รายการ หรือ บริษัทต้นทาง

 • สำหรับเนื้อหาต้นฉบับ ในส่วนของรูปภาพต่างๆ ทางเว็บไซต์จะทำการ Re-Upload ตามหัวข้อเรื่องต่างๆ โดยให้รายละเอียดของบทความต้นทางอย่างชัดเจน
 • สำหรับ Video ทางเว็บไซต์ใช้วิธีการในการ Embed จากเว็บไซต์ต้นทาง เช่น Youtube, Vlive เพื่อให้ยอดการเข้าชมเข้าถึงต้นฉบับ
 • สำหรับ Link ทั้งหมดจะมีการ Return ไปยังต้นทางของข้อมูล
 • สำหรับ Live Stream รายการต่างๆ ตรวจสอบรายละเอียดของ Disclaimer ได้จากทางหน้าเว็บไซต์
 • สำหรับเนื้อหาบางรายการ ทางเว็บไซต์อาจจำกัดสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะสมาชิก ด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ในอนาคต

.

เนื้อหาข้อมูลการแปลเป็นภาษาไทย

เนื่องจาก WIN:D Park เป็นเว็บไซต์คอมมูนิตี้ของไทย ทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกนำเสนอได้รับการแปลเป็นภาษาไทย ทั้งนี้เนื้อหาต่างๆ ทางเว็บไซต์ได้ทำการขออนุญาตจากผู้แปล / ผู้เขียน / ผู้วาด เรียบร้อยแล้ว โดยทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณผู้แปลทุกท่าน มา ณ ที่นี้

สำหรับข่าวและเนื้อหาขนาดสั้น ทาง WIN:D Park ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลฉบับภาษาอังกฤษจากทาง KJH_GLOBAL และนำมาแปลในรูปแบบภาษาไทย (โดยได้รับการอนุญาตแล้ว)

สำหรับเนื้อหาใน Thai Subtitle ทาง WIN:D Park ใช้วิธีการในการ Embed จากเว็บไซต์ต้นทาง เช่น Youtube, Vlive เพื่อให้ยอดการเข้าชมเข้าถึงต้นฉบับ หรือช่องทางเดิมที่ทางผู้แปลได้ทำการอัปโหลด (โดยในบางวิดีโอทางเว็บสร้างกรอบทับอีกครั้ง) และยอดชมทั้งหมดยังคงนับรวมกับวีดีโอต้นทาง

สำหรับเนื้อหาบางรายการ ทางเว็บไซต์อาจจำกัดสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะสมาชิก ด้วยเหตุผลบางประการ รวมถึงเรื่องลิขสิทธิ์ที่อาจส่งผลต่อเว็บไซต์ในอนาคต

.

WIN:D Park Contributor

.

 • Design Contributor
  • @19_ninetyone
  • @__realplueay
 • Translate Contributor
  • @Jjaenni_noona (EN-TH)
  • @24jaymoon (KR-TH)
  • @Yves__eve (KR-TH)
  • @supersteun (KR-TH)
  • @Qujinsub (Thai Subtitle for Video)
 • Fanart Contributor
  • @PuppyJ_527
  • @Janillow
  • @manduguitar
 • News & Information Contributor
  • @KJH_GLOBAL
  • @hellokimjaehwan
  • @KimJaehwanDays
 • Program Rerun & RAW Contributor
  • @mydearda
  • @daehwisaranggo3
 • Discography Statistic Contributor
  • @eeyorenan
  • @pprnxxx
  • @KJH_statistics
  • @koreansales_twt
 • KJH’s Support & Vote Information Contributor
  • @pai_pyu
  • @kjhvotingteam

.

หากท่านสนใจเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถร่วมแปลและส่งข้อมูลได้ทาง https://kjh-windpark.com/become-writer/
(และทีมงานอาจมีการติดต่อโดยตรงภายในอนาคต)

.