เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ WIN:D Park หรือ วินดึพาร์ค (อักษรย่อ วดพ / W:DP) เป็นเว็บไซต์นำเสนอข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคิมแจฮวาน ของแฟนคลับแจฮวานในประเทศไทย หรือ Thai WIN:D (ไทยวินดึ)

เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 โดยแรกเริ่มเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบ Community Site แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเมื่อต้นปี 2564 เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูล และสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของคิมแจฮวานให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเน้นภาษาไทยเป็นหลัก 

ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาเดิมนั้นเป็นไปตามลิขสิทธิ์ของบริษัทและเว็บไซต์ต้นทาง เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้เป็นการสรุปข้อมูล หรือแปลความหมาย หรือเป็นการสร้างเนื้อหาจากแฟนคลับเท่านั้น

About Us

WIN:D Park is a website that offers information and content related to Kim Jaehwan. Create by fanclub in Thailand or Thai WIN:D.

The website was official opened on May 19th, 2020 initially as a community site but was modified in early 2021 as a data collection website and create additional content to promote Kim Jaehwan’s works and discography to be known more with a focus on Thai language.

The right of the original content is subject to the copyrights of Swing Entertainment (Korea), the company of works, and the source website. The contents of this website are summarized information from all media or interpret in Thai, or the creation of fan content only.

Support Us

หากต้องการสนับสนุนเว็บไซต์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ของวินดึพาร์ค สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Twitter DM, Facebook Message หรือผ่านทาง [email protected]

To support our website or other activities from WIN:D PARK. You can be contacted via Twitter DM, Facebook Message or via [email protected] 

Contact Us

Website Development & Maintenance by : https://alk.in.th